Power BI

Den løbende økonomiopfølgning sker gennem en række Power BI-rapporter, som kan tilgås nedenfor.

Bemærk, at der er adgangsbegrænsning på nedenstående rapporter. Hvis du vil have adgang, bedes du kontakte Arts & Aarhus BSS Økonomi. 


Rapporten viser budgettet og forbruget på ordinære midler, herunder drift, DVIP og DTAP. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser køb på ordinære midler fra it-webshoppen. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser budgettet og forbruget på eksterne midler samt hjemtag. Relevant for institutledelse.


Rapporten viser detaljeret budget og forbrug på konkret eksternt projekt. Relevant for bevillingshavere.


Rapporten viser budget og forbrug for bygningsområdet. Relevant for teknisk chef og driftsinspektører.


Rapporten viser budget og forbrug for administrationscenter Arts. Relevant for administrationschef og funktionschefer.