Nat-Tech Uddannelse

Nat-Tech Uddannelse varetager blandt andet eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, studieinformation, rekrutteringsarrangementer, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences.  

Nat-Tech Uddannelse er inddelt i fire afsnit: 

  • Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)
  • Undervisning og eksamen System (UE System)
  • Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)
  • Vejledning og studieinformation (VEST)

Du kan læse mere om de enkelte afsnit, samt finde alle medarbejdere, længere nede på siden.

Relevante e-mailadresser

Uddannelseschef


Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet omfatter følgende for begge fakulteter: International udveksling, kvalitetspolitik, merit-og dispensationssager, kontroller, studieordninger og kursusbeskrivelser, administrativ betjening af studienævnene, studieledere, råd og udvalg.

Medarbejdere i Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Bennedsen, Louise Kim Specialkonsulent lkb@au.dk +4593508131 +4593508131 1521, 109
Boisen, Asger Steen AC-fuldmægtig aste@au.dk +4593522207 1520, 129
Frederiksen, Susanne Beer Kontorfuldmægtig sbfr@au.dk +4587152057 1520, 135
Glerup Thomsen, Mette International koordinator mgt@au.dk +4523312148 +4523312148 1522, 132
Goduscheit, Helle Bjørnbak AC-fuldmægtig hbg@au.dk +45 93522238 1520, 131
Jensen, Lena Akademisk medarbejder lj@au.dk +4587152101 +4524528756 1520, 134
Kristensen, Marie Louise Fruergaard AC-fuldmægtig mlfk@au.dk +4593522204 +4593522204 1522, 132
Mattsson, Bente Chefkonsulent med personaleledelse bm@au.dk +4587152085 +4528992594 1522, 126
Misholt, Fie Bøje International koordinator fbm@au.dk +4593508133 1522, 132
Munk, Mathilde Kvist Kontorfunktionær mkvist@au.dk +4587153579 1520, 135
Nissen, Lea leni@au.dk +4593508105 1521, 109
Sørud Madsen, Anders ansm@au.dk +4593508725 +4593508725 1520, 134
Thiessen, Lotte Specialkonsulent lt@au.dk +4587152821 +4522372649 1520, 131

Afsnitsleder

Bente Mattsson

Chefkonsulent med personaleledelse

Undervisning og eksamen System (UE System)

UE System varetager planlægning af undervisning og eksamener på fakulteternes uddannelser. Endvidere forestår afdelingen opbygning af uddannelser i de studieadministrative systemer, udstedelse af eksamensbeviser, administration af eksterne censorers honorarer og rejseudgifter, kursusevaluering, timetælling og STÅ-kontrol.    

Medarbejdere i Undervisning og eksamen System (UE System)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Andersen, Søren Anker Administrativ leder saa@au.dk +4523427327 1520, 133
Andreasen, Mette Bang mbaa@au.dk +4593522164 1522, 122
Birch, Annie Afdelingsleder abi@au.dk +4587152086 +4551666409 1522, 120
Christiansen, Dorte Asserbo Uddannelsesadministrator asserbo@au.dk +4587155549 +4593508807 1520, 127
Frank, Maja mf@au.dk +4541893070 1520, 128
Glasius, Mette Wiinholdt Kontorfuldmægtig mwg@au.dk +4587152063 +4560202718 1520, 125
Godrum-Overgaard, Charlotte Afdelingsleder cgo@au.dk +4587152056 +4551666549 1522, 120
Hansen, Trine Evereth AC-fuldmægtig teh@au.dk +4593521625 1522, 128
Bønding, Signe Helbo signe.helbo@au.dk +4593508137 1522, 116
Kallmeyer, Allan Holm Kontorfuldmægtig ahk@au.dk +4587152067 +4560889992 1522, 132
Møller, Louise Westh loms@au.dk +4587156069 +4541893069 1522, 132
Pedersen, Rasmus Specialkonsulent rasmus.pedersen@au.dk +4587151198 +4529344044 1522, 128
Strøm, Camilla Askman askman@au.dk +4541893062 1520, 127
Søndergaard, Sofie Døvling sds@au.dk +4593521930 1520, 127
Vilhelmsen, Tanja Kragbæk tkv@au.dk +4540221223 1522, 116
Winther, Kristian krw@au.dk +4521163682 1520, 125

Afsnitsleder


Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) varetager studieadministrationen for diplomingeniøruddannelserne, Adgangskursus, Aspirantkurser samt Turbokurser. Opgaverne indbefatter bl.a eksamens- og undervisningsplanlægning samt afvikling. UE Kontakt varetager ligeledes sagsbehandling i relation til studienævn, eksempelvis arbejde med studieordninger, behandling af dispensationsansøgninger og meritansøgninger. Derudover betjener UE Kontakt dagligt studerende og ansatte. På institutterne ydes der herudover sekretariatsbistand til uddannelsesudvalg og disses formænd og uddannelsesansvarlige.  

Medarbejdere i Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Alfastsen, Helle Elbæk Uddannelseskoordinator hea@au.dk +4541893064 1521, 112
Ambrosius Frederiksen, Anne Uddannelseskoordinator aaf@au.dk +4541893348 1520
Dalgaard, Bjørg Brink Uddannelseskoordinator bd@au.dk +4541893303 1520, 130
Kaisen, Katrine Hvid Fuldmægtig khk@au.dk +4587153513 +4593508153
Koch, Mette Brown Uddannelseskoordinator mkoch@au.dk +4593508495 1520, 130
Larsen, Pia Uddannelseskoordinator pila@au.dk +4593521930 1522, 124
Lassen, Sara Uddannelseskoordinator sala@au.dk +4593522291 +4593522291 1522-118
Mak, Maria Uddannelseskoordinator mvm@au.dk +4541893071 1520, 117
Nielsen, Maiken Dazelle Kontorfuldmægtig maiken@au.dk +4587155769 +4561968669 1521, 112
Nikolajsen, Maria Uddannelseskoordinator mfn@au.dk +4541893066 1520, 117
Olsen, Anne Erhvervssproglig medarbejder anne.olsen@au.dk +4587156514 +4523741497 1522, 124
Plougmann, Malene Uddannelseskoordinator plougmann@au.dk +4587156149 +4521184158 1522, 118
Thers, Ina van Gaever Lautrup Uddannelseskoordinator ithe@au.dk +4541893076 1521, 112

Afsnitsleder

Theresa Albøge Laursen

Chefkonsulent med personaleledelse

Vejledning og studieinformation (VEST)

Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende og nuværende studerende, studieinformation på hjemmesider, studieportaler og andre kanaler, rekrutteringsarrangementer, studiestart og tutorkoordinering, erhvervs- og studiepraktik m.m.

Medarbejdere i Vejledning og studieinformation (VEST)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Arent, Eva Kvistgaard Teamleder eka@au.dk +4560202681 1522, 114
Hansen, Marie Oue AC-fuldmægtig moh@au.dk +4593508130 +4593508130 1522, 130
Jessen, Kamilla Søndergaard Gymnasiekoordinator, Studie og trivselsvejleder ksj@au.dk +4521703431 +4521703431
Kjær, Catalina Studie- og trivselsvejleder cakj@au.dk +4520571104 1520, 131
Mikkelsen, Anne-Mette Studievejleder annem@au.dk +4541893257
Nielsen, Stine Marie Skou Specialkonsulent smsn@au.dk +4593508855 3210, 03.093
Pors, Anne AC-fuldmægtig anpo@au.dk +4593522293 +4593522293 1522, 128
Rasch, Christian Haaber Kommunikationsmedarbejder chr@au.dk +4587156072 +4524940128 1522, 130
Rasmussen, Marianne Maj Studie- og trivselsvejleder mamr@au.dk +4520601837
Tybjerg, Camille Studievejleder caty@au.dk +4593522114
Ussing, Lærke Færch Studie- og trivselsvejleder lfu@au.dk +4522619885 1522, 116