Nat-Tech Uddannelse

Nat-Tech Uddannelse varetager blandt andet eksamensplanlægning, undervisningsadministration, studievejledning, studieinformation, rekrutteringsarrangementer, sagsbehandling, kvalitetssikring og studienævnsbetjening for uddannelser på fakulteterne Natural Sciences og Technical Sciences.  

Nat-Tech Uddannelse er inddelt i fire afsnit: 

Du kan læse mere om de enkelte afsnit, samt finde alle medarbejdere, længere nede på siden.

E-mail-adresser

Spørgsmål vedr. undervisning, skema og lign. sendes til undervisning.nat-tech@au.dk 

Spørgsmål vedr. eksamen, eksamensplan og lign. sendes til eksamen.nat-tech@au.dk 

Spørgsmål vedr. merit, kontrakter, dispensationer og lign. sendes til studieservice.nat-tech@au.dk 

Spørgsmål vedr. studieteknik, tvivl, personlige problemer og lign. sendes til studievejledning.nat-tech@au.dk

Uddannelseschef


Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet omfatter følgende for begge fakulteter: International udveksling, kvalitetspolitik, merit-og dispensationssager, kontroller, studieordninger og kursusbeskrivelser, administrativ betjening af studienævnene, studieledere, råd og udvalg.

Medarbejdere i Studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Arildskov, Cecilie Rix AC-fuldmægtig cera@au.dk +4593521611 +4593521611 1520, 117
Boisen, Asger Steen Specialkonsulent aste@au.dk +4593522574 1520, 120
Glerup Thomsen, Mette International koordinator mgt@au.dk +4523312148 +4523312148 1520, 124
Goduscheit, Helle Bjørnbak AC-fuldmægtig hbg@au.dk 1522, 122
Haxen, Sabine Louisa AC-fuldmægtig haxen@au.dk +4593522803 1522, 128
Hejlesen, Ditte Marie Fuldmægtig disen@au.dk +4593521479 +4593521479 1522, 130
Bønding, Signe Helbo International koordinator signe.helbo@au.dk +4593508137 +4593508137 1520, 122
Jensen, Lena Akademisk medarbejder lj@au.dk +4524528756 +4524528756 1522, 130
Kristiansen, Ann-Kirstine Faurholdt AC-fuldmægtig akfk@au.dk +4593508154 1520, 122
Larsen, Mia AC-fuldmægtig mll@au.dk +4593521520 1522, 120
Mattsson, Bente Afdelingsleder; chefkonsulent bm@au.dk +4528992594 +4528992594 1522, 112
Misholt, Fie Bøje International koordinator fbm@au.dk +4593508133 1522, 124
Munk, Mathilde Kvist Kontorfunktionær mkvist@au.dk +4526306684 1522, 120
Nissen, Lea Specialkonsulent leni@au.dk +4593508105 1520, 120
Sørud Madsen, Anders AC Fuldmægtig ansm@au.dk +4593508725 +4593508725 1522, 122
Thiessen, Lotte Specialkonsulent lt@au.dk +4587152821 +4522372649 1522, 128

Afsnitsleder

Bente Mattsson

Afdelingsleder; chefkonsulent

Undervisning og eksamen System (UE System)

UE System varetager planlægning af undervisning og eksamener på fakulteternes uddannelser. Endvidere forestår afdelingen opbygning af uddannelser i de studieadministrative systemer, udstedelse af eksamensbeviser, administration af eksterne censorers honorarer og rejseudgifter, kursusevaluering, timetælling og STÅ-kontrol.    

Medarbejdere i Undervisning og eksamen System (UE System)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Ahmuljic, Fatima AC-fuldmægtig fa@au.dk +4593521115 1520, 131
Andersen, Søren Anker Afdelingsleder saa@au.dk +4523427327 1520, 133
Andreasen, Mette Bang Kontor m.fl. mbaa@au.dk +4593522164 1521, 110
Birch, Annie Kontor m.fl. abi@au.dk +4587152086 +4551666409 1520, 127
Enevoldsen, Camilla Skafsgård Studentermedhjælper cen@au.dk
Frank, Maja Kontor m.fl. mf@au.dk +4541893070 1520, 131
Gerckens, Matilde Lindrup Studentermedhjælper matildelg@au.dk
Glasius, Mette Wiinholdt Kontorfuldmægtig mwg@au.dk +4587152063 +4560202718 1520, 129
Godrum-Overgaard, Charlotte Kontor m.fl. cgo@au.dk +4587152056 +4551666549 1520, 127
Kallmeyer, Allan Holm Kontorfuldmægtig ahk@au.dk +4587152067 +4560889992 1520, 123
Leth, Christine Schöne AC-fuldmægtig csl@au.dk +4522449829 1520, 123
Møller, Louise Westh Fuldmægtig loms@au.dk +4587156069 +4541893069 1520, 123
Nielsen, Chris Lund Chef-/specialkonsulent cln@au.dk +4593522441 1521, 109
Pedersen, Rasmus Specialkonsulent rasmus.pedersen@au.dk +4587151198 +4529344044 1521, 109
Rosleff, Louise Caroline Houmann AC-fuldmægtig lchr@au.dk +4593508933 +4593508933 1520, 131
Søndergaard, Sofie Døvling Fuldmægtig sds@au.dk +4593521930 1521, 109
Strøm, Camilla Askman Kontor m.fl. askman@au.dk +4541893062 1521, 110
Vinther, Randi Steen Kontor m.fl. rsv@au.dk +4593522429 1522, 130
Winther, Kristian Kontor m.fl. krw@au.dk +4521163682 1520, 129

Afsnitsleder


Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt) varetager eksamensafvikling, eksamensplanlægningen af projekter og faktisk forvaltning i forbindelse med dette. Vi har ligeledes ansvaret for de årlige opdateringer af kursuskataloget. Derudover betjener UE Kontakt dagligt studerende og undervisere. Vi står for optaget på Adgangskurset, turbo kurser og forretningsingeniørerne. Herudover giver vi sekretariatsbistand til uddannelsesudvalg.   

Medarbejdere i Undervisning og eksamen Kontakt (UE Kontakt)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Bentsen, Charlotte Biermann Uddannelsekoordinator cbb@au.dk 1520
Brønniche, Andrea Uddannelseskoordinator and@au.dk 9350 8495 1520, 135
Dalgaard, Bjørg Brink Uddannelseskoordinator bd@au.dk +4541893303 1520, 125
Hasselbalch, Zacharias Skoubo Uddannelseskoordinator zach@au.dk +4541893066 1520, 130
Jessen, Kirsten Thesbjerg Uddannelseskoordinator kith@au.dk +4541893064 1520, 128
Lassen, Sara Uddannelseskoordinator sala@au.dk +4593522291 1520, 135
Laursen, Theresa Albøge Afdelingsleder tal@au.dk +4521727975 1520, 121
Mak, Maria Uddannelseskoordinator mvm@au.dk +4541893071 1520, 132
Nielsen, Maiken Dazelle Kontorfuldmægtig maiken@au.dk +4561968669 1520, 128
O'Keefe, Sara Uddannelseskoordinator sao@au.dk +4520900462 1520, 135
Olsen, Anne Erhvervssproglig medarbejder anne.olsen@au.dk +4587156514 +4523741497 1520, 132
Plougmann, Malene Uddannelseskoordinator plougmann@au.dk +4521184158 +4521184158 1520, 126
Sørensen, Signe Kok Uddannelseskoordinator sks@au.dk +4593508153 1520, 125
Stenild, Sille Uddannelseskoordinator stenild@au.dk +4593508068 +4593508068 1520, 134
Svendsen, Astrid Marie Hvorslev Uddannelseskoordinator ashs@au.dk +4541893348 1520, 126
Thers, Ina van Gaever Lautrup Uddannelseskoordinator ithe@au.dk +4541893076 1520, 132

Afsnitsleder


Vejledning og studieinformation (VEST)

Vejledning og studieinformation varetager studievejledning af kommende og nuværende studerende, studieinformation på hjemmesider, studieportaler og andre kanaler, rekrutteringsarrangementer, studiestart og tutor koordinering, erhvervs- og studiepraktik m.m.

Medarbejdere i Vejledning og studieinformation (VEST)

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Arildskov, Cecilie Rix AC-fuldmægtig cera@au.dk +4593521611 +4593521611 1520, 117
Fyhn, Matilde Kjeldal Studie- og trivselsvejleder mati@au.dk +4593522860 1522, 126
Jensen, Mads Schultz Studie- og trivselsvejleder madjen@au.dk +4593588259 1522, 126
Kjær, Catalina Afdelingsleder cakj@au.dk +4520571104 1522, 114
Mikkelsen, Anne-Mette Rekrutterings- og studiestartskoordinator annem@au.dk +4541893257 +4541893257 Bygning 1522, 132
Møller, Nina Borgbjerg Digital udviklingskonsulent og gymnasiekoordinator nbm@au.dk +4522224961 1522, 124
Pors, Anne AC-fuldmægtig anpo@au.dk +4593522293 +4593522293 1522, 132
Rasch, Christian Haaber Specialkonsulent chr@au.dk +4587156072 +4524940128 1522, 116
Rasmussen, Marianne Maj Studie- og trivselsvejleder mamr@au.dk +4520601837 +4520601837 Bygning 1522, 118
Sørensen, Heidi Høy Studie- og trivselsvejleder heidihoey@au.dk +4593522860 1522, 116
Tougaard, Rikke Signe Studie- og trivselsvejleder rsto@au.dk +4593522842 1522, 118
Ussing, Lærke Færch Studie- og trivselsvejleder lfu@au.dk +4522619885 +4522619885 1522, 124

Afsnitsleder