Studietidslinjen

Indhold og funktioner

Formålet med studietidslinjen - nu Studieoverblik - er at give den studerende overblik over

 • Karakterer og overståede kurser
 • Fremtidige kurser
 • Udskudte eksamner og kurser
 • Status på tilmeldinger til kurser
 • Overordnede studiefremdrift
 • Semestrets deadlines (endnu ikke implementeret)

Desuden vil den studerende modtage notifikationer, når der er kommet nye eksamensresultater.

Studietidslinjen (oversigt)

Sådan ser studietidslinjen ud for en studerende. Når de logger ind på mitstudie, vil de se en oversigt over deres uddannelse.

Forklaring af de enkelte elementer (semesterview)

Her kan du se hvad de enkelte elementer op studietidslinjen kan og hvorfor de er der. På nedenstående billede er der sat røde ovaler, der hver har et nummer rundt om de felter vi forklarer nu. 

Hvis den studerende trykker på det enkelte semester på tidslinjen, vil de se et åbne en oversigt over det enkelte semester. Det er mulig at gå til en oversigt over hele uddannelsen ved at klikke på knappen "se oversigt".

Forklaring af ovenstående billede:

 1. Uddannelsens titel
 2. Her ser den studerende startdato for denne uddannelse, den normerede slutdato (hvis den studerende ikke udskyder nogen eksamener vil dette være slutdato) og der vises også maks studietid.
 3. Denne progress-bar tæller antal beståede ECTS og giver et visuelt overblik over studiets fremdrift.
 4. Dette er en oversigt over de forskellige semester denne uddannelse består af. Man kan se andre semestre ved at klikke på de enkelte semestre.
 5. Kursus-element. Dette indeholder kursets titel, antal ECTS, og om kurset er obligatorisk, valgfag eller tilvalg bliver også vist. Hvis kurset er bestået, vil kurset blive grønt, og den nederste tekst skiftet ud med "Du er bestået med karakteren" efterfulgt af den pågældende karakter.
 6. Denne knap navigerer til en oversigt over hele uddannelsen.

Et kursus kan vises i disse tilstande

Kursus i fremtidigt semester (endnu ikke tilmeldt kursus)

Kurser, som (vi forventer) den studerende skal tage i fremtiden vises således. Kurserne vises på baggrund af hvilke fag, der fremgår på den studieordning den studerende er indskrevet på. 

Kursus er tilmeldt.

Når den studerende har tilmeldt sig og fået tildelt plads bliver dette angivet i kursuselementet. Cirklerne nederst til højre viser status for henholdsvis Undervisning (U) og Eksamen (E) i dette tilfælde er den studerende kun tildelt plads til undervisningen. (E)-cirklen er hvid for vedkommende har tilmeldt sig eksamen, men har endnu ikke fået tildelt plads til eksamen.

Kursus er bestået

I cirklen står karakteren, hvis der ikke er en karakter, vil der stå "B" for bestået. Desuden bliver kurset grønt.

Kursus er ikke bestået

Dette vises ved at placere en rød cirkel med et antal brugte eksamensforsøg i kursuselementet, som vist på dette eksempel.

Når den studerende tilmelder sig reeksamen vil cirklen blive blå (tilmeldt) og der vil i denne cirkel stå E2 (for eksamensforsøg nummer to)

Kursus har fået tildelt forhåndsmerit

Når den studerende har ansøgt om, og fået godkendt forhåndsmerit vises en blå cirkel med et F. Når forhåndsmeritten indløses vil faget blive vist som bestået.

Studieordning

Under "Studieoverblik" kan den studernede også vælge "Studieordning." Dette går til en side der viser

 • studieordningen den studerende er indskrevet på
 • studiediagrammet fra studieordningen