Brug af skemadata i Timetæller

06.02.2019 | Henriette Louise Lausten

Kære Timetællere

Der er flere gange blevet stillet spørgsmål til, hvordan timetællingssystemet bruger skemadata. Vi har nu sammenskrevet, hvordan systemet fortolker et skema og håber, at det giver klarhed: https://atlas.auit.au.dk/confluence/pages/viewpage.action?pageId=88125960

Timetæller