Campus

Nedenfor kan du finde eksempler på bæredygtige løsninger i AU's campusdrift. 
På AU's informationshjemmeside, au.dk/kilowhat, kan du desuden læse mere om universitetets arbejde med at nedbringe energiforbruget.

DGNB-certificering af bygninger med fokus på klima

Aarhus Universitet har allerede iværksat mange tiltag for at reducere ressourceforbruget i driften af universitetet og er nået langt. Det er dog stadig afgørende, at universitetet gør en indsats og udvikler sig inden for dette område.

Løsning
Den fortsatte bæredygtige udvikling kan sikres ved at fokusere på at finde bæredygtige løsninger, når der bygges og renoveres på campus. Dette gøres fx ved at få bygningerne certificeret efter den frivillige danske ordning DGNB. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. I udviklingen af den nye Universitetby i Aarhus arbejdes der desuden på at få en certificering af hele Universitetsbyen som byområde.

Læs mere 
Nyhed: Bygninger i Universitetsbyen får bæredygtig certificering

19 grader

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning

  • Aarhus Universitet opvarmer sine bygninger til 19 grader i efterårs- og vintermånederne, jf. myndighedernes retningslinjer. 
  • 19 grader er ikke så varmt, som vi er vant til, og nogle medarbejdere vil sandsynligvis opleve, at der er behov for ekstra varmt tøj i den kommende tid. Indtil september 2022 har AU haft en retningslinje om maksimalt 21 grader.
  • Temperaturen bliver mange steder reguleret fra centralt hold. Men der er også lokaler, hvor temperaturen indstilles på de enkelte termostater. I de lokaler har du som medarbejder et ansvar for at hjælpe med at holde temperaturen på 19 grader
  • Temperaturen kan variere fra lokale til lokale - også inde i lokalet vil der være variationer afhængig af, hvor i lokalet, du befinder dig. Der er koldest ved vinduet og ved døren. 
  • Temperaturændringen er et vigtigt bidrag i indsatsen for at mindske AU’s varmeforbrug. For hver grad temperaturen sænkes i en bygning, vil universitetets varmeforbrug i bygningen i gennemsnit falde med minimum 3% og i fyringssæsonen op til 5%.

Natlukning af campus

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
AU har afdækket muligheder for at indføre natlukning af campus – særligt med fokus på energitunge laboratoriebygninger. Herunder etablering af et system for at bibeholde muligheden for natåbning efter behov. 

Fremover er der øget fokus på muligheden for weekend- og ferielukning af laboratorier, samt bedre styring af ventilation om natten for at nedbringe energiforbruget.

En renere og mere miljørigtig Universitetspark

Udfordring
Aarhus Universitet vil gerne sikre, at driften af Universitetsparken sker på en bæredygtig og miljøvenlig måde. Teknologien i de bæredygtig løsninger, universitetet gerne vil anvende (fx diverse maskiner og produkter), skal dog også kunne fungere i stor skala for at kunne understøtte universitetets behov.

Løsning
Gartnerafdelingen på Aarhus Universitet er meget opmærksom på at udvikle en grønnere Campus, og de har derfor ikke siden år 2000 anvendt gift i parken til bekæmpelse af ukrudt – eksempelvis sker algerens via varmebehandling.

Derudover anvendes der i stigende omfang, og i det omfang teknologien kan understøtte det, eldrevne maskiner i stedet for dieseldrevne gartnermaskiner på universitetets arealer til opgaver som fx fejning, snerydning og saltning. Dermed minimeres forbruget af fossile brændstoffer, og der udledes mindre mængder CO2, samtidig med at der sikres et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ligeledes har en tværgående affaldsgruppe arbejdet med at definere en grønnere affaldsløsning, der vil give mulighed for at sortere universitetets affald. Dette tiltag vil være et stort skridt i en mere bæredygtig retning. Detaljerne om den nye affaldsløsning mangler stadig at falde helt på plads, da AU’s infrastruktur med hensyn til affaldsindsamling først skal forberedes.

Resultat
Mindre støj og forurening og dermed en mere ren og miljørigtig Universitetspark. Desuden sker der ingen miljøbelastningen af grundvandet, fordi der ikke bruges gift i parken. 

Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte teknisk chef på Aarhus BSS, Peter Bachmann Vestergaard.

Strømmålere på udvalgt IT-udstyr

Udfordring
Aarhus Universitet ønsker at reducere universitetets CO2-udledning i 2025 med 35% sammenlignet med 2018.

Løsning
AU har gennemført et eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr med det formål at definere retningslinjer for default indstillinger af medarbejdercomputere, fx brug af hyper-mode.

Der er udarbejdet en oversigt over energiforbrug på de computermodeller, som AU tilbyder medarbejderne.

Værdiskabende renovering i et holistisk perspektiv - ReVALUE

Udfordring
Overordnet set er udfordringen, at der er en stor almennyttig bygningsmasse, som trænger til energirenovering. Bygningerne er uøkonomiske i drift, de bruger for meget energi, og de fordre ikke social bæredygtighed.

REVALUE-projektet arbejder derfor med at få vist vejen for energirenovering i verdensklasse. Mere konkret går projektet ud på at undersøge, hvordan vi får mest muligt samfundsværdi og bæredygtig værdi ud af hver krone, vi bruger på renovering af almennyttige byggerier.

Løsning
Projektet har til formål at tænke nyskabende og helhedsorienteret i forhold til fremtidens renoveringsprojekter inden for primært det almennyttige boligområde. Udfordringen løses ved at arbejde på flere fronter. Fx ved at etablere en national, innovativ platform, der kan udvikle, dokumentere og implementere løsninger for bygningsrenovering. Platformen kan desuden synliggøre, hvor bæredygtige og værdiskabende et designforslag er.   

Yderligere oplysninger
Læs mere på hjemmesiden www.revalue.dk eller i brochuren. Du er også velkommen til at kontakte projektleder Søren Wandahl på swa@eng.au.dk.