• Medarbejderparkering

 • Registrér din bil på denne side for at benytte AU’s Medarbejderparkering

Medarbejderparkeringstilladelser (og alle øvrige tilladelser) med udløb den 31-12-2020 er blevet forlænget til nyt udløb den 30-06-2023.

Tilladelsen er dog kun gyldig, så længe du har en ansættelsesmæssig tilknytning til AU.

Hvem kan oprette en parkeringstilladelse

Du kan oprette en parkeringstilladelse, hvis Aarhus Universitet er din primære arbejdsgiver, og din arbejdsplads er i en AU-bygning.

Hvis du mener, at du bør have adgang til at oprette en parkeringstilladelse, men bliver afvist af registreringssystemet, bedes du rette henvendelse til Tek@au.dk.

Din parkeringstilladelse udløber automatisk, når din ansættelse, med AU som primær arbejdsgiver, ophører.

Parkeringstilladelsen gælder til

På disse kort kan du se, hvilke parkeringsområder i Aarhus, der er omfattet af Medarbejderparkering:


Bemærk

 • Parkeringstilladelsen giver dig mulighed for at parkere i forbindelse med dit job på AU; det er således ikke tilladt at anvende parkeringsområderne til langtidstidsparkering.
 • Parkeringstilladelsen gælder ikke til parkeringspladserne ved Steno Museet og Naturhistorisk Museum. Disse pladser er til besøgende.
 • På Trøjborgvej ved bygning 1910-1918 er de første 11 båse på højre hånd efter indkørsel skiltet med 'Aarhus Universitet gæsteparkering'. Her gælder tidsbegrænsning på 4 timer. Disse båse er tiltænkt gæster, og tidsbegrænsningen på 4 timer gælder også, selvom du har en parkeringstilladelse.
 • Ved Nobelparken er der 4 timers gæsteparkering på Jens Chr. Skous Vej på øst- og nordsiden af bebyggelsen. Her kan AU's medarbejdere med parkeringstilladelse dog parkere uden tidsbegrænsning.

Særlige parkeringsforhold i Nobelparken

 • AU-medarbejdere, som har oprettet en parkeringstilladelse, kan parkere i både i grønne og hvide områder (skiltene har hhv. grøn og hvid kant)
 • Gæster, som har fået oprettet en gæsteparkeringstilladelse af en AU-medarbejder, har tilladelse til at parkere i såvel grønne som hvide områder (skiltene har hhv. grøn og hvid kant)
 • Gæster har desuden mulighed for 4-timers parkering med p-skive i de hvide områder (skiltene har hvid kant).

Du kan se områdernes placering her.

Det er ikke tilladt at parkere i de øvrige parkeringsområder, der tilhører de øvrige lejere i Nobelparken.

Parkering på campus i Emdrup

Fra den 1. marts 2020 har ParkZone tilsyn med parkering udenfor bås på parkeringspladserne på campus i Emdrup.
Det betyder, at hvis du parkerer uden for de afmærkede båse, vil du blive pålagt en kontrolafgift fra ParkZone.
Der er parkeringspladser ud mod Tuborgvej og ved bygning D.
Det er ikke tilladt at parkere i ’Smøgen’ bag bygning B

Parkeringspladserne i Emdrup er ikke omfattet af AU medarbejderparkering – dvs. der kræves ikke en parkeringstilladelse.

Du kan læse mere om parkering i Emdrup på DPU’s medarbejderportal.

Sådan registrerer du din bil

 • Klik på 'Registrér din bil' i menuen til højre.
 • Indtast brugernavn, au[auid]@uni.au.dk, (fx au123456@uni.au.dk) samt dit password (det samme, som du bruger til at logge på din computer).
 • Indtast din bils registreringsnummer og klik herefter på 'Gem'.
 • Du modtager nu en mail med bekræftelse på, at tilladelsen er oprettet.
 • Du kan til enhver tid logge på systemet og se dine parkeringstilladelser.

Du kan registrere op til to biler - vær dog opmærksom på, at begge biler ikke kan holde parkeret på AU's Medarbejderparkering samtidigt. Vær opmærksom på skiltene, hvor du parkerer.


Ny bil eller lånebil?
Husk at din tilladelse – og parkeringskontrollen - tager udgangspunkt i din bils registreringsnummer.

 • Får du en ny bil, skal du slette parkeringstilladelsen til din gamle bil og oprette en parkeringstilladelse til den nye bil.
 • Hvis du i en periode anvender en lånebil, og allerede har oprettet de maksimale to parkeringstilladelser, må du slette den ene af dine tilladelser og oprette en parkeringstilladelse til lånebilen, hvis du gerne vil kunne holde på AU's parkeringspladser. Efter endt lån sletter du parkeringstilladelsen på lånebilen og opretter en ny parkeringstilladelse til det registreringsnummer, som du slettede.

Sådan opretter du en parkeringstilladelse til en gæst eller en dele-/lånebil

Får du besøg af en gæst, der ikke har en parkeringstilladelse til AU's Medarbejderparkering, har din gæst to parkeringsmuligheder i områderne:

 • Pladser reserveret til gæster med en tidsbegrænsning på 4 timer.
 • En gæsteparkeringstilladelse, der giver tilladelse til at parkere på AU's Medarbejderparkering.

Gæsteparkeringstilladelsen gælder fra oprettelsestidspunktet og frem til midnat samme dag.

På Trøjborgvej ved bygning 1910-1918 skal du være særlig opmærksom på, at de første 11 båse på højre hånd efter indkørsel er skiltet med 'Aarhus Universitet gæsteparkering' - her gælder tidsbegrænsning på 4 timer. Tidsbegrænsningen gælder også for biler med en gæsteparkeringstilladelse.Opret en gæsteparkeringstilladelse

Alle AU-medarbejdere, som har adgang til at oprette en parkeringstilladelse, kan også oprette gæsteparkeringstilladelser. Gæsteparkeringstilladelser oprettes på næsten samme måde som parkeringstilladelser til medarbejdere.

 • Klik på 'Registrér din bil' i menuen til højre.
 • Indtast brugernavn, au[auid]@uni.au.dk, (fx au123456@uni.au.dk) samt dit password (det samme, som du bruger til at logge på din computer).
 • Vælg fanen 'Gæster'.
 • Indtast gæstens bils registreringsnummer.
 • Du modtager en bekræftelse på, at gæsteparkeringstilladelsen er oprettet.

 


Hvis du har en delebil eller en lånebil til rådighed, kan du oprette en parkeringstilladelse til denne på samme vis som ovenfor beskrevet.

Handicapparkering

Som gæst, studerende eller ansat på Aarhus Universitet kan parkere frit – også i de ”almindelige” parkeringsbåse - i de parkeringsområder, der er omfattet af AU medarbejderparkering – dvs. uden en parkeringstilladelse, men med et korrekt placeret gyldigt handicapskilt.

Her finder du et kort, der viser hvor der er handicapparkeringsbåse i de parkeringsområder, der er omfattet af AU medarbejderparkering.

AU tjenestebiler og håndværkere

Nogle biler er undtaget parkeringsbestemmelserne og kan frit parkere på AU's parkeringsområder - dog max. 4 timer i arealer med tidsbegrænsning på 4 timer:

 • AU tjenestebiler med 'Aarhus Universitet' og/eller AU-logo påført bilen.
 • Biler tilhørende håndværkere og andre virksomheder med ærinde til/arbejde på AU. Bilen skal være påført firmanavn og CVR-nummer.

Hvis du ikke blive automatisk viderestillet til ParkCare, skal du bruge flg. login-oplysninger:

 • Brugernavn: AUID@uni.au.dk
  (f.eks. au123456@uni.au.dk)

 • Adgangskode: Den adgangskode, du bruger til webmail

Har du spørgsmål?

 • Parkeringsbestemmelserne – kontakt ParkZone på 7025 2696.
 • Medarbejderparkering AU - kontakt tek@au.dk

Har du problemer med at logge på?
Forsøg venligst med en anden browser.