News

Arts-studerende giver virksomheder bæredygtige og tværkulturelle indspark

Kandidatstuderende fra Intercultural Studies på Aarhus Universitet har udviklet konkrete og innovative løsninger på virksomheders bæredygtige og tværkulturelle udfordringer.

Foto: Colourbox/Mikkel Vognæs

De studerende har løst konkrete cases for virksomhederne VisitAarhus og Kvadrat med afsæt i deres akademiske faglighed. De to virksomheder har ønsket de studerendes bud på, hvordan de kan styrke deres arbejde med henholdsvis bæredygtighed og samarbejde på tværs af kulturer.

Samarbejdet med virksomhederne er en del af faget ’Managing Intercultural Interactions’. Her skal de studerende normalt ud og stable et samarbejde med en organisation eller virksomhed på benene på egen hånd, og oftest er det mindre organisationer og virksomheder, de studerende kommer i kontakt med. Men på grund af Corona har man måttet tænke i nye baner – og det har muliggjort samarbejdet med Kvadrat og VisitAarhus. Det har betydet, at de studerende har fået indsigt i nogle større organisationer, og i Kvadrats tilfælde også i en større international virksomhed, hvor de studerende har haft mulighed for at bringe deres interkulturelle kompetencer i spil.

Nye perspektiver og konkrete idéer

Kvadrat har med samarbejdet haft et ønske om at give de studerende et indblik i, hvordan de arbejder med kultur og læring i en dansk forankret virksomhed med afdelinger i hele verden og medarbejdere fra mange forskellige kulturer. Men de har også selv fået nye perspektiver og inspiration til deres arbejdet med at højne den kulturelle bevidsthed i organisationen. Det fortæller Head of People Development i Kvadrat, Jannie Højer.

De studerende er kommet med konkrete forslag til, hvordan Kvadrat kan implementere en ny model for feedback, så der tages højde for forskellige måder at give og modtage feedback på i andre kulturer.

”Vi har fået et blik på os selv udefra, hvilket altid er sundt. De studerende bidrog aktivt og turde udfordre os tilpas. Og vi har fået indspark, der kan styrke arbejdet med tværkulturelt samarbejde i Kvadrat. Endelig har vi ikke mindst fået nogle gode ideer og konkrete tiltag, der kan hjælpe os til at blive endnu bedre til at samarbejde respektfuldt på tværs af geografier og kulturer,” fortæller Jannie Højer.

Også i VisitAarhus har man fået en masse brugbare indspark fra de studerende. Her er de studerende kommet med deres bud på konkrete initiativer, der kan hjælpe med at brande Aarhusregionen som en bæredygtig destination, og som tager højde for forskellige kulturers opfattelse af bæredygtighed.

”Det var en fornøjelse at være del af case-samarbejdet med Aarhus Universitet. Jeg har været imponeret over de studerendes engagement og deres evne til at sætte sig ind i VisitAarhus’ arbejde. Det har givet flere gode og forskellige input til vores arbejde med bæredygtighed”. Sådan siger Anne Lind Vidkjær, der er Project Manager i VisitAarhus.

Forsmag på livet efter studiet

Det er ikke kun virksomhederne, der har fået udbytte af samarbejdet. De studerende har oplevet, hvordan de ved at tage udgangspunkt i deres faglighed i spil har kunnet gøre en reel forskel for virksomhederne.

Jonathan Mastai Husum har sammen med sine medstuderende udviklet konkrete idéer til VisitAarhus’ arbejde med at brande Aarhusregionen som en bæredygtig destination:

“Det har været en øjenåbner for mig at opleve, at vi som studerende rent faktisk har kunnet bidrage til at løse en konkret udfordring i en virksomhed ved at trække på den viden og de kompetencer, vi har efter flere års studier på universitetet.”

Ud over oplevelsen af at kunne gøre en forskel ude i virksomhederne har samarbejdet med virksomhederne også givet de studerende en forsmag på, hvad der venter dem på den anden side af studierne.

”Samarbejdet har givet en værdifuld indsigt i, hvilke konkrete opgaver og udfordringer vi som studerende kan komme til at møde, når vi skal ud og gøre karriere i erhvervslivet. Man kan sige, at det har lukket kløften mellem den akademiske verden og den reelle virkelighed.”

Det fortæller en af de mange internationale studerende på uddannelsen, Ran Ren, om samarbejdet med Kvadrat og tilføjer: ”Som international studerende har det også været en rigtig god chance for at få indblik i en dansk virksomhed, og det vil være en fordel for mig, når jeg i fremtiden skal ud og søge job.”