Arts får flot placering på anerkendt rankingliste

Der findes en del internationalt anerkendte verdensranglister, der måler forskningsmiljøer overalt i verden. En af de mest toneangivende verdensranglister er THE - Times Higher Education World University Rankings, hvor Arts i år er gået 17 pladser frem.

Times Higher Education (THE) offentliggør hvert år en rankingsliste - blandt andet for fagområder over de 100 bedste universiteter. Formålet med rankinglisten er at give studerende et værktøj til at vurdere, hvor i verden det er godt at studere. Og Arts placeres i år på en flot 75. plads.

Inden offentliggørelsen er Arts blevet målt på 13 indikatorer, som er inddelt i fem grupper: 1. Forskning 2. Undervisning 3. Citationer 4. Internationalisering 5. Eksterne midler fra industrien, og det er særligt inden for citationer, Arts i år markerer sig positivt med en score på 81,4 mod 66,5 sidste år. En score, der er udtryk for, hvor mange gange publicerede videnskabelige artikler citeres af forskere globalt.

-Selvom vi generelt tager rankings med et gran salt, så er indikatoren valid og et udtryk for de stærke lokale fagmiljøers kontinuerlige indsats på Arts, fortæller dekan Johnny Laursen.


Fakta om Times Higher Education

Times Higher Education (THE) offentliggør hvert år i oktober rankinglisten THE World University Rankings over de 400 bedste universiteter. Der udarbejdes også rankinglister for fagområder, som offentliggøres hvert år i oktober/november over de 100 bedste universiteter. Det primære formål med rankingen er at give studerende et værktøj til at vurdere, hvor det er godt at studere.

Ranglisten måler på 13 indikatorer, som er inddelt i fem grupper:

  • Internationalisering (andel internationale studerende og forskere, samt andelen af artikler skrevet i samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere)
  • Forskning (fem indikatorer, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt forskere)
  • Citationer (gennemsnitligt antal citationer pr. artikel)
  • Indtægter fra industrien (beregnet pr. forsker)
  • Undervisning (fem indikatorer, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt forskere)

Fakta om Arts

Faculty of Arts blev oprettet i 2011, da det tidligere Humanistiske Fakultet, Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fusionerede. Arts er dermed blevet et af Nordeuropas største forsknings- og uddannelsesmiljøer, der beskæftiger sig med menneskets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.

Faculty of Arts beskæftiger ca. 750 fuldtids videnskabelige medarbejdere og har ca. 10.000 studerende. Arts har ca. 250 indskrevne ph.d.-studerende.


Yderligere oplysninger

Dekan Johnny Laursen, Faculty of Arts
Mail: dekan.arts@au.dk
Mobil: 2029 4280