Dekan i modvind på flyttemøde

Medarbejdere og især studerende mødte talstærkt op, da ledelsen på Arts torsdag eftermiddag fremlagde planerne for flytningen af de faglige miljøer fra Tåsingegade til Nobelparken. De studerende gav udtryk for stor frustration over både flytningen og den måde, beslutningen er blevet truffet på.

Spørgsmålene stod i kø, da dekan Mette Thunø gav ordet til de studerende i et fyldt auditorium torsdag eftermiddag. Men ikke alle følte, at de fik, hvad de var kommet efter.

- Der var mange, der havde spørgsmål, som de ikke fik svar på. Det virkede som om, der var lagt en plan for, hvordan mødet skulle forløbe. Det betød, at en del kritiske spørgsmål ikke blev imødekommet,  og det er ikke vejen til et konstruktivt samarbejde.  I stedet oplevede jeg det mere som om, det var ledelsen mod os, sagde teologistuderende Mattias Skat Sommer efter mødet.

Beslutning uden inddragelse

Dekan Mette Thunø lagde ikke skjul på, at beslutningen om at flytte fagene til Nobelparken var sket uden at inddrage medarbejdere og studerende. Flytningen er en brik i hele universitetets rokade, og det skal ses fra et større perspektiv. Men de studerende var skeptiske.

- Vi synes, at det har været uheldigt, at vi bare er blevet præsenteret for en færdig flytteplan, for vi ville gerne have givet input til beslutningen, sagde Vibeke Lundbye Westphall, der er studerende på Religionsvidenskab. Det er efter hendes vurdering kilden til frustration blandt de studerende.

- Derfor har folk været både sure og kede af det på de møder, vi har holdt på tværs af nævn og fagretninger i kølvandet på flyttemeldingen. Men når det er sagt, er vi også alle indstillet på at spille positivt ind i den videre proces. Vi vil gerne give vores input til beslutningerne om fremtidens studiemiljø med udgangspunkt i de gode erfaringer, vi har fra TEO, sagde Vibeke Lundbye Westphall.

Spil med åbne kort

De studende bliver nu inviteret til at deltage i den videre proces med indretningen af de nye rammer for studie- og fagmiljø. Og de håber, at det nu er slut med beslutninger, som ikke er til diskussion.

- Når de nu inviterer os og vores undervisere til at deltage i den videre proces, er det vigtigste for mig, at vi får en reel indflydelse – hvilket har været totalt fraværende indtil nu. Vi er nødt til tænke fremad, og jeg håber, der nu bliver lyttet på os. Jeg er dog ikke den eneste, der har en frygt for, at det ikke kommer til at ske. Og det er synd, for det bliver sværere at gå ind i processen, hvis vi ikke føler, at der bliver spillet med åbne kort fra ledelsens side, sagde Mattias Skat Sommer efter mødet.

Institutleder Bjarke Paarup indkalder nu studerende og medarbejdere til at deltage i brugergrupper om indretningen af de nye rammer for fag- og studiemiljø. Første møde finder sted allerede i slutningen af november.

Mattias Skat Sommer

- Der var mange, der havde spørgsmål, som de ikke fik svar på. Det virkede som om, der var lagt en plan for, hvordan mødet skulle forløbe.

Mattias Skat Sommer, Teologistuderende på 5. semester

Vibeke Lund Westphal

- Først og fremmest var det dejligt at blive inviteret til møde. Men der var afsat for kort tid til at diskutere og få stillet de spørgsmål, der er væsentlige for os.

Vibeke Lundbye Westphall, Religionsvidenskabsstuderende på 7. semester