Arts

Sprogfag samles på Arts

AU’s bestyrelse har besluttet at reorganisere sprogområdet og overflytte de fire erhvervssprog engelsk, fransk, spansk og tysk fra Aarhus BSS til Arts. Beslutningen blev truffet på bestyrelsesmødet den 14. juni 2016.

Et stort udviklingsarbejde med deltagelse af videnskabelige medarbejdere fra begge sprogfaglige miljøer er resulteret i et fælles koncept for AU's sproguddannelser. På den baggrund er det nu besluttet at samle AU’s sprogfag på Institut for Kommunikation og Kultur.

Det sker i en tid, hvor sprogfagene i Danmark er under pres, og ifølge prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann, der har deltaget i  udviklingsprocessen, er det ambitionen at konsolidere sprogfagene.

”Vi ønsker at etablere et stort sprogfagligt miljø med grundlag for at skabe bæredygtige uddannelser af høj kvalitet. Med sammenlægningen får vi skabt Nordens største samlede sprogfaglige miljø med masser af potentiale", siger Niels Lehmann, og forklarer videre:

"Der er stadig en del detaljer at få udredt. Udredningerne vil blive gennemført I efteråret 2016 med sigte på at få lagt en samlet plan hurtigst muligt."