Research projects with data from evaluation of teaching at Aarhus BSS

Research-based education of the highest international quality

Aarhus University has the mission to conduct research of the highest international quality and provide research-based degree programmes of the highest international quality.

For securing the highest international quality in teaching and learning, Aarhus BSS conduct course evaluations. Aarhus University is data controller for the data collected with the course evaluations. When Aarhus University collect and processes personal data the processing takes place in accordance with AU's privacy policy.

Digital course evaluation surveys

Among other things, the university’s task is to conduct research and provide research-based education, and in this connection, personal data is collected. To ensure education of high quality Aarhus University conducts an ongoing evaluation of teaching by inviting students to answer a digital survey about their learning experience. The conduction of course evaluation is also to fulfill a legal obligation under Danish legislation.

When answering the evaluation Aarhus University will process your data with legal basis of the General Data Protection Regulation Article 6.1 c) and the Danish Data Protection Law paragraph 10.1, which gives Aarhus University the right to process your personal data in order to comply the legal obligations of Aarhus University. For more please se textbox to the right.

Course evaluation data in research projects

Research projects at Aarhus University can use the data collected for the evaluation of teaching cf. Clause 4.4 of AU's privacy policy. At the website for evaluation of teaching at Aarhus BSS: www.bss.au.dk/digitalcourseevaluation is a description of the guidelines for how and to whom access to course evaluation data can be given. You'll also find a description of the application process. The legal basis for Aarhus BSS to make the personal data available for research projects at Aarhus BSS is the General Data Protection Regulation Article 6.1 e) and the Danish Data Protection Law paragraph 10.1.

Below, you will find information on research projects at Aarhus BSS using data from the evaluation of teaching collected by Aarhus BSS and Aarhus University. Read AU's privacy policy at http://www.au.dk/om/profil/privatlivspolitik/.

Here you will find information about data controller for data collected in connection with the evaluation of teaching activities.

 

Aarhus BSS is a faculty under Aarhus University that administers personal data for many different reasons, i.a. research purposes. 

Contact details

Aarhus BSS is the data controller responsible for the processing of your personal data collected in connection with the evaluation of teaching activities.

Any enquiries can be directed to:

Contact information for the Data protection officer  

 

If you have any questions about the processing of your personal data by Aarhus BSS, please contact our data protection officer:

Søren Broberg Nielsen
Katrinebjergvej 107
Bygning 5530
8200 Aarhus N
E-mail: dpo@au.dk
Tlf.: 87153198

The purposes and the legal basis for the processing of your personal data

 • Ensuring research-based teaching of the highest international standard
 • Aarhus BSS’ ret til at behandle dine personoplysninger følger af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.e og 9.2.g.

Recipients of the personal data

 • The evaluation team on the Aarhus BSS who work on the evaluation of teaching on a daily basis under duty of confidentiality
 • Researchers, in exceptional cases

Retention period of your personal data

 • Aarhus BSS retains your personal data until it is no longer relevant for the quality assurance of study programmes

   

Rights in under the General Data Protection Regulation

If you want to make use of the rights, please contact the evaluation team at Aarhus BSS: kursusevaluering.bss@au.dk.

Further information about the rights in under the General Data Protection Regulation please see the guidelines of the Danish Data Protection Agency (Datatilsynet) on the rights of data subjects at www.datatilsynet.dk.

Your right to lodge a complaint with the Data Protection Agency

If you wish to lodge a complaint regarding Aarhus BSS processing of your personal data, please contact the Danish Data Protection Agency. You will find the contact details for the Danish Data Protection Agency at www.datatilsynet.dk.


Research projects at Aarhus BSS using students ' personal data collected by Aarhus BSS and AU:

The Impact of Gender on Teaching Evaluations in Danish Higher Education

Project description (in danish)

Er kvinder dårligere undervisere end mænd – ifølge de studerende? Projektet undersøger, om der er kønsforskel i studerendes evalueringer af undervisere på de videregående uddannelser. En række udenlandske studier har påvist, at kvindelige undervisere evalueres dårligere end mandlige. Vores projekt undersøger, om der findes en sådan forskel i Danmark og hvilke mekanismer der i så fald ligger bag. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem forskelle i den måde, som mænd og kvinder underviser på og de evalueringer de får af studerende? Projektet analyserer: 1) Faktiske undervisningsevalueringer på de samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet, 2) Et eksperiment, hvor studerende lytter til en præsentation med en kønsneutral stemme og hvor forskellige grupper af studerende får forskellige information om underviserens køn og herefter evaluerer præsentationen 3) Observationer af undervisning på Aarhus Universitet og VIA University College, hvor den mulige betydning af forskellige tilgange til undervisning kan undersøges.

Time span

2019-2020

Head of Research

Anne Skorkjær Binderkrantz

Professor Department of Political Science

Read more about our processing of students ' personal data in the research project (in danish)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Anne Skorkjær Binderkrantz er forskningsleder og dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Forskningsprojekt om hvorvidt, der er en kønsforskel i studerendes evalueringer af undervisere på de videregående uddannelser. En række udenlandske studier har påvist, at kvindelige undervisere evalueres dårligere end mandlige. Vores projekt undersøger, om der findes en sådan forskel i Danmark og hvilke mekanismer der i så fald ligger bag. Er der eksempelvis en sammenhæng mellem forskelle i den måde, som mænd og kvinder underviser på og de evalueringer de får af studerende? Projektet analyserer: 1) Faktiske undervisningsevalueringer på de samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet, 2) Et eksperiment, hvor studerende lytter til en præsentation med en kønsneutral stemme og hvor forskellige grupper af studerende får forskellige information om underviserens køn og herefter evaluerer præsentationen 3) Observationer af undervisning på Aarhus Universitet og VIA University College, hvor den mulige betydning af forskellige tilgange til undervisning kan undersøges.
 • Dine personoplysninger anvendes til projektets første del, hvor det er nødvendigt at sammenholde studerendes evalueringer af undervisningen med både undervisers køn og den studerendes køn. Herunder kontrolleres også for de karakterer studerende har i tidligere fag og i det fag, der evalueres.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
  • Dit køn, din alder, oplysning om din adgangsgivende uddannelse og karakter herfra
  • Oplysninger om studieretning og karakterer i enkelte fag
  • Oplysninger fra din evaluering af undervisning ved Aarhus BSS, herunder fx de kommentarer du har skrevet om undervisningen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Kun forskningsleder og tilknyttede forskningsprojektdeltagere (databehandlere) ved Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger. Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Personoplysningerne stammer fra udfyldelsen af evalueringsskemaer i forbindelse med undervisningen på Aarhus BSS. Herudover samles oplysninger fra universitetets centrale register over studerende.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i projektperioden og senest frem til 31. december 2023.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Article on Bachelor's projects at political Science Spring 2018

Project description (in danish)

Faglig artikel om bacheloropgaveseminar på Institut for Statskundskab i foråret 2018. Forskningsspørgsmålet angår effekterne af en række tiltag, som blev indført på det pågældende bachelorseminar, både i forhold til undervisningsmetoden og vejledningsformen. Fokus er især på effekterne af disse tiltag mht. opøvelse af de studerendes selvstændighed. Til dokumentation af pædagogiske resultater bruges data fra de studerendes evalueringer af faget. Derudover sammenlignes det relevante holds gennemsnit på de lukkede spørgsmål (overordnet udbytte, tidsforbrug pr. uge, og batteriet af spørgsmål om undervisningens og vejledningens kvalitet) med resten af årgangen, som har fulgt andre bachelorseminarer i foråret 2018.  

Time span

2018-2019

Head of research

Kristina Bakkær Simonsen

Associate Professor Department of Political Science

Read more about our processing of students ' personal data in the research project (in danish)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Kristina Bakkær Simonsen er forskningsleder og dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 • Projektet publiceres som en akademisk artikel omhandlende et særligt tilrettelagt bacheloropgaveseminar på Institut for Statskundskab i foråret 2018. Forskningsspørgsmålet angår effekterne af en række tiltag, som blev indført på det pågældende bachelorseminar, både i forhold til undervisningsmetoden og vejledningsformen. Fokus er især på effekterne af disse tiltag mht. opøvelse af de studerendes selvstændighed. Til dokumentation af pædagogiske resultater bruges data fra de studerendes evalueringer af faget. Derudover sammenlignes det relevante holds karaktergennemsnit og gennemsnit på de lukkede spørgsmål (overordnet udbytte, tidsforbrug pr. uge, og batteriet af spørgsmål om undervisningens og vejledningens kvalitet) med gennemsnit for resten af årgangen, som har fulgt andre bachelorseminarer i foråret 2018. Artiklen udgives i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, Årgang 14, nr. 27.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger: evalueringsdata og karakter.

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Anonymiserede kursusevalueringssvar og karaktergennemsnit fra Aarhus Universitet.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Read more about the project here

  Article to be published in Danish pedagogical journal

Casestudie in connection to the PIQUED project (Pathways to Improve Quality in Higher Education)

Project description (in danish)

BSS casestudie er et delprojekt under forskningsprojektet PIQUED, som er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet (Bevillings-ID: 7118-00001B). Projektet PIQUED undersøger, hvordan man i de videregående uddannelser tænker begrebet ”uddannelseskvalitet”, og hvordan det adresseres gennem kvalitetsfremmende tiltag. Heri indgår den fælles systematiske kursusevaluering på Aarhus BSS som en central case, og der anvendes evalueringsdata vedrørende bachelor- og kandidatkurser afholdt på Aarhus BSS i perioden 2015-2018 og foråret 2019 (når disse foreligger). Formålet med dette casestudie er at undersøge om - og hvordan - kursusevaluering kan fungere som katalysator for undervisningsudvikling.

Time span

2019

Head of research

Berit Lassesen

Associate Professor Centre for Educational Development - CED - Teaching Development

Read more about our processing of students ' personal data in the research project (in danish)

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 • Berit Lassesen, Lektor, Ph.d. Aarhus BSS, Center for Undervisning og Læring.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 • Formålet med evaluering af kursusforløb på Aarhus BSS er at skabe dels et værktøj til at kvalitetssikre undervisningen, dels et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring. Målet er en evalueringsprocedure, der involverer de studerende, undervisere, fagkoordinatorer, studieledere og studienævn m.fl. i en løbende, institutionaliseret dialog om de studerendes læring og udbytte af de enkelte kursusforløb og danner et empirisk grundlag for studienævns og studielederes kvalitetssikring af kursusforløb. Målet er endvidere, at evalueringsproceduren skal være systematisk og transparent, og at der skal være en klar ansvarsfordeling for arbejdet med kvalitetssikring og den kontinuerlige udvikling af kursusforløb. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • at undersøge om - og hvordan kursusevaluering kan fungere som katalysator for bæredygtig undervisnings –og curriculum udvikling?
 • Det er desuden hensigten at undersøge eventuelle sammenhænge mellem en række faktorer der kan have betydning for de studerendes oplevelses af undervisningskvaliteten, herunder, alder, nationalitet, studerendes faglige forudsætninger (målt på karakterer), studerendes faglige engagement, faglig disciplin, studietrin, undervisningsformat, underviseres erfaringer/kvalifikationer (målt på anciennitet og deltagelse i pædagogisk kompetenceudvikling)
 • Projektet anvender to undersøgelsesmetoder fordelt på to projekter (et kvantitativt og et kvalitativt)
 • Du kan læse mere om projektet her: http://ps.au.dk/forskning/forskningscentre/dansk-center-for-forskningsanalyse/piqued/work-package-2/bss-case/
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Kategorier af personoplysninger

 • Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Køn, alder, nationalitet, igangværende uddannelse, adgangsgivende eksamen, karakterniveau ved adgangsgivende eksamen, nuværende karakter gennemsnit og individuelle kursuskarakterer

Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Dine personoplysninger videregives ikke til modtagere uden for Aarhus Universitet. Kun forskningsleder og tilknyttede forskningsprojektdeltagere (databehandlere) ved Aarhus Universitet behandler dine personoplysninger.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 • Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 • Dine personoplysninger stammer fra hhv. AU Business Intelligence og Aarhus BSS Kursusevaluering
 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på at vi kun beholder data i perioden hvor de faktiske analyser pågår (data vil dog senest blive slettet ultimo 2021).

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive anvendelse af automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive din ret til at trække samtykke tilbage.

Dine rettigheder

 • Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i videnskabelig eller statistisk øjemed, og derfor er det ikke relevant her at beskrive dine rettigheder.
 • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig, og du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

What Makes A Student Succesful?

Project description (in danish)

Hvad forårsager, at studerende dropper ud fra universitetet? Betyder karakterer fra gymnasiet noget i forhold til, hvordan studerende klarer sig på universitetet? Hvilken effekt har fremdriftsreformen og uddannelsesloftet haft i forhold til frafald? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som et hold af forskere fra Institut for Økonomi søger at besvare i et nyt forskningsprojekt med udgangspunkt i data fra Aarhus BSS. Der har igennem de seneste mange år været en frafaldsprocent på omkring 30 procent blandt akademiske bachelorstuderende, hvilket ikke bare kan have betydelige konsekvenser for den enkelte studerende, der falder fra, men også for universiteterne og samfundet, der investerer dyrt i de studerendes uddannelser. Målet med undersøgelsen er således at opnå en bedre forståelse af frafaldsdynamikkerne blandt studerende i Danmark. Ved at forstå dette bedre er det i højere grad muligt at maksimere udbyttet af de ressourcer, der bliver allokeret i uddannelsessystemet, og at hjælpe universiteterne med at øge gennemførelsesraten til gavn for samfundet.

En forskningsgruppe under Trygfondens Børneforskningscenter er ansvarlig for projektet.    

Time Span

2019-2020

Head of research

Michael Rosholm

Professor Department of Economics and Business Economics
Processing personal data

The processing of personal data will always comply with applicable rules on data protection and protection of personal data. Read more at https://medarbejdere.au.dk/en/informationsecurity/data-protection/

Special information about Processing of personal data and digital course evaluation by Aarhus BSS

Research projects at this site will often involve data collected via digital course evaluation at Aarhus BSS.

Personal data collected via digital course evaluation and study administration systems can be used for research purposes and in connection with teaching development as well as the quality assurance of degree programmes. This will take place in accordance with:


Research on the basis of data collected via digital course evaluation

Research projects which uses data and/or personal data collected via digital course evaluation by Aarhus BSS will be stated in the list above. Researchers who wants access to the evaluation data please see the principles for the processing of evaluation data.

­­


Development of teaching and quality assurance of degree programmes on the basis of data collected via digital course evaluation  

As can be seen from the overall procedures for digital course evaluation in Aarhus BSS, the purpose of the digital course evaluation is to create a tool for ensuring the quality of the teaching, as well as a development tool for teaching staff that increases the shared knowledge and awareness of what best supports the students' learning.

On the basis of the evaluation data, three types of analyses can be produced:

 1. Standard analyses which are carried out by automating: i) Course reports for each course evaluation to the teacher (lecture, seminar, classroom instruction, supervision process) as well as II) aggregated reports with key figures for director of studies and board of studies.
 1. Special reports which are analyses which go beyond the standard analyses. This could, for example, be an aggregation of evaluations over time or fragmentation of data on gender or similar background data.
 1. Analyses for research purposes.

Examples of this include the following:

 • Ongoing quality assurance and development of the evaluation system: The evaluation team is able to work with, present and discuss reports and analyses at an aggregate level with degree programme directors at Aarhus BSS/AU and in connection with conference participation with the aim of testing the reliability and validity of the data, as well as developing the digital course evaluation on the Aarhus BSS.
 • On an ongoing basis teaching development: teaching staff can, on the basis of evaluations of their own course processes and analyses, develop their own teaching, discuss results with colleagues and degree programme directors and present results in connection with conference participation, with the aim of exchanging experience and developing teaching.

For more information about the processing of evaluation data, please read the principles for the processing of evaluation data, and read more about the rules and procedures on the Digital course Evaluation website.