Ændret situation i forhold til fremtidige campusplaner

Der er opstået en uventet situation ift. planerne om at flytte dele af Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) ud af Kasernen og sammen med de nuværende Katrinebjerg-afdelinger ind i et nybyggeri på Katrinebjerg.

Foto af Anders Trærup/AU Kommunikation

Dekan Johnny Laursen blev i sidste uge informeret om, at fakulteterne NAT og TECH af økonomiske årsager ser sig nødsaget til at trække sig ud af den indgåede aftale vedr. deres overtagelse af Kasernen.


Efter ønske fra NAT og TECH om at kunne overtage Kasernearealet, havde universitetsledelsen som bekendt i 2020 taget beslutning om, at Arts i 2025 skulle samle sine fagmiljøer fra Kasernen og Katrinebjerg i et nybyggeri på Katrinebjerg. Overtagelsen af Kasernen og byggeriet på Katrinebjerg indgik i en samlet plan.

Den ændrede situation rammer de hidtidige planer på både NAT, TECH og ARTS, hvor processen ift. det planlagte nybyggeri på Katrinebjerg er i fuld gang, herunder med en række planlagte møder på instituttet i de kommende uger. Dekanen har besluttet, at møderne i visionsgrupper vedr. nybyggeri mv. fortsætter, på trods af at det ikke vides, om flytningen realiseres, men da det på nuværende tidspunkt står helt åbent, hvad der skal ske.

Situationen rejser en lang række spørgsmål. Fakultets­ledelsen drøfter i første omgang på deres møde på torsdag 29. april situationen. Den videre proces og tidshorisonten for, hvornår det kan afgøres, hvad der skal ske, er det ikke muligt at sige noget om endnu. De overordnede konsekvenser for AU’s campusplaner vil blive drøftet i universitetets campusstyregruppe.

- Det her er selvfølgelig en streg i regningen, siger institutleder for IKK, Per Stounbjerg, der ærgrer sig over, at beskeden kommer på et tidspunkt, da fakultetet og instituttet allerede er langt i planlægningen.

- Vi har investeret mange timer i det, og den nye beslutning ændrer præmisserne for det, vi har arbejdet på. Nu skal vi lige finde vores ben, siger Per Stounbjerg.

Dekan Johnny Laursen har over for IKK udtrykt sin beklagelse af den usikkerhed, som er opstået efter det store arbejde, som allerede er lagt i visionsplanerne fra såvel medarbejdere som studerende.

- Fakultetet står nu i en åben situation og er frit stillet med hensyn til at beslutte de fremtidige campusplaner. Det vil naturligvis ske i tæt dialog med IKK, siger Johnny Laursen.

Det er vigtigt for dekanen at pointere, at der er enighed blandt de tre dekaner på AU om at fastholde ambitionerne om et tæt samarbejde om udvikling af IT- og de digitale fagligheder på tværs af fakulteterne.

Læs også

Nat og Tech flytter alligevel ikke til Kasernen