Nyhedsbrev fra dekanen

Kære alle

2022 har været et udfordrende og uforudsigeligt år. Da vi gik ind i 2022, var økonomien på Arts udfordret, men vi vidste, hvad der skulle gøres, og hvilke håndtag vi skulle dreje på. Så kom den politiske udmelding om udflytning af studiepladser, og derefter befandt Europa sig ulykkeligvis i krig med de globale økonomiske udfordringer, det medfører. Før sommerferien blev jeg desuden på baggrund af de første STÅ-prognoser bekymret for, om vi kunne fastholde den høje STÅ-aktivitet og var samtidig spændt på det kommende års optag. Desværre vidste det sig, at denne bekymring var berettiget, da de studerende ikke er så effektive, som de plejer at være, og at vi igen i 2022 har optaget færre studerende, end vi havde forventet. Tendensen blev bekræftet i oktobertallene, som viste, at flere end hidtil har takket nej til eller er helt udeblevet fra en tilbudt studieplads.

Denne udvikling har haft en stor indflydelse på det fire-årsbudget, som netop er udarbejdet. Arts’ økonomi er desværre ikke kun udfordret i 2022 men også i de kommende år.

Det skyldes blandt andet, at vi har optaget 600 færre studerende i 2021 og 2022 med et deraf følgende indtægtstab for de kommende år; at de studerende producerer færre STÅ, end de plejer; at vi bærer et underskud på mere end 10 mio. kr. med os ind i 2023, og at vi kan risikere krav om positive resultatmål for at genopbygge universitetets egenkapital på bagkant af den globale økonomiske krise. Det sidste ved vi først med sikkerhed efter bestyrelsens møde i december, hvor AU’s endelige budget godkendes.

Arts forventer et tab i økonomisk råderum stigende til 50+ mio. kr. årligt senest i 2030. Fire-årsbudgettet viser, at dette tab i råderum rammer de tre institutter meget forskelligt og med forskellig hastighed. På IKS ser instituttet allerede nu ind i et betydeligt fald i økonomisk råderum primært pga. vigende optag; IKK har et budget i balance de første år i fireårs-budgettet og oplever derefter et fald i økonomisk råderum, mens DPU rammes hurtigt af den geografiske dimensionering. På alle institutter har man gennemført en økonomisk opbremsning. Da DPU i forvejen havde et svært udgangspunkt med forudgående indtægtstab, har instituttet efter sommerferien med en besparelse på samlet 15 mio. kr. lagt grunden til at opnå et budget i balance frem mod 2030. Tilsammen bringer disse tiltag fakultetet et første stort skridt i retning af fremtidig balance.

Fakultetsledelsen er optaget af hurtigst muligt at skabe klarhed over, hvad man kan vente sig på kort og længere sigt. Fakultetet skulle nødigt leve i en lang uvished, og målsætningen er, at fakultetet hurtigst muligt genfinder en balance. Derfor har jeg bedt institutterne åbne hele værktøjskassen og kigge på optag, tilvalg og vores samlede portefølje. Vi skal hurtigt have iværksat de nødvendige tiltag, så vi kan skabe grundlag for en udvikling i balance og sikre et fakultet, som kan leve og ånde. Det er samtidig vigtigt, at de greb, som bliver anvendt på kort og mellemlangt sigt for at bringe budgetterne i balance, bidrager til at nå de mere langsigtede mål, der også fremadrettet skal konsolidere fakultetets økonomi. Vi regner med, at institutledelserne på IKK, IKS og DPU senest i begyndelsen af det nye år kan præsentere mere detaljerede beskrivelser af institutternes udfordringer og forslag til løsninger

Folketingsvalget er endnu ikke overstået, og vi kender ikke fremtiden for den nuværende regerings reformudspil ”Danmark kan mere III” med forslaget om reduktion af kandidatuddannelsernes længde. I kan være forvisset om, at vi i universitetsledelsen følger dette forslag tæt, og at vi, som det fremgår flere steder, ikke sympatiserer med de nuværende udspil. Vi holder skarpt øje med, hvilke politiske signaler der sendes.

Selv om der er større udfordringer, end vi har set i mange år, må vi huske på, at verden hele tiden forandrer sig. Det er ikke kun dårligdomme og trusler, der vil også opstå nye muligheder, selvom det kan være svært at se, når vi som nu følger os presset fra flere retninger.

I vil inden juleferien modtage endnu et nyhedsbrev fra mig, hvor jeg vil redegøre for den seneste udvikling og de udfordringer, vi har foran os i 2023.

Venlig hilsen

Johnny Laursen