Nyhedsbrev fra dekanen november 2023

Kære alle. Nu har alle blade stort set forladt træernes grene, og vi befinder os midt i de måneder, som nok er mest hyggelige, når regnen ikke sjasker ned udenfor. Midt i mørket glæder jeg mig over, at fakultetsledelsen, afdelingsledere og funktionschefer i sidste uge var samlet til ledelsesforum i Horsens.

Det fællesskab ruster os til at få det bedste ud af de næste seks måneder, som er en form for limbo, inden vi for alvor får en fornemmelse af, hvad kandidatreformen konkret kommer til at betyde for fakultetet. Samtidig er det brede ledelsesforum et godt fundament i forhold til at skabe den inddragende kultur, som i mine øjne er essentiel for et velfungerende fakultet.

Men lad mig, som det også var tilfældet på ledelsesforum, begynde med den økonomiske situation. Det økonomiske råderum i 2023 har været knapt, og de kommende år vil også være præget af stramme budgetter. Det skyldes blandt andet generelt faldende optag, og at vi på grund af udflytningsplanen skal reducere optaget med 10 %. Selvom vi stadig ikke kender resultatet af kandidatreformen, er vi nødt til at arbejde med tilpasning af uddannelsesaktiviteterne som følge af udflytningsreformen, og vi må indstille os på, at fakultetet i løbet af de næste ti år bliver mindre. Ændringerne kommer i forskellig hast på de tre institutter, hvor DPU allerede er godt i gang, mens de to andre institutter ikke er helt så langt fremme. Fælles for alle er dog, at vi skal gøre vores bedste for at prioritere muligheden for at genbesætte stillinger, så vi bliver ved med at være et fakultet i udvikling.

I forhold til kandidatreformen foregår alle forhandlinger lige nu i et lukket rum, hvor kun rektorer og prorektorer deltager – med tavshedspligt. Da vi endnu ikke har konkret viden om, hvordan kandidatreformen kommer til at påvirke Arts’ uddannelser, brugte vi tiden på ledelsesforum til at vende forskellige scenarier og principper for, hvordan vi kan forholde os fornuftigt på fakultetet i forhold til den kommende sektordimensionering, nye erhvervskandidatuddannelser og omlægning til et-årige kandidatuddannelser. For mig er det vigtigt, at alle afdelingsledere og funktionschefer er så velinformerede som muligt, således at den viden også kan tilgå alle medarbejdere på Arts. Derudover er vi fortsat meget interesserede i at høre jeres meninger og forslag til løsninger på problemstillinger, som vedrører kandidatreformen, og I skal vide, at vi på AU- og fakultetsniveau gør, hvad vi kan for at sikre de bedste løsninger for fakultetet.

Ud over reformen havde vi på ledelsesforum også gode diskussioner om mængden af korte ansættelser og reduktion af AU’s klimaaftryk. I forhold til AU’s klimaaftryk har vi udover at se på vores bygninger fået en bundet opgave med blandt andet at reducere antallet af flyrejser. Det er et tema, som I kommer til at diskutere i jeres respektive afdelinger, da vi har brug for alle gode idéer og inputs for at komme i mål.

Inden jeg slutter, vil jeg benytte lejligheden til at lykønske os alle med, at Faculty of Arts endnu engang er kravlet et par pladser op til nr. 41 på Times Higher Education World University Ranking. Vi er altså blandt de bedste Arts and Humanities fakulteter i verden, det bedst placerede i Norden – og faktisk det fakultet på AU med den højeste placering.

Det er godt gået – eller på jysk ikke så ringe endda.

Venlig hilsen

Maja Horst
Dekan

Ps. Husk Akademisk Råds arrangement - Arts Roundtable - Collaborative Arts den 24. november 2023, hvor udfordringer og muligheder for fakultetets fagligheder de kommende år diskuteres.