Pil ikke ved en velfungerende arbejdsdeling

Dekan Maja Horst kommer med en replik til tankerne fra uddannelsesminister Christina Egelund om efteruddannelse på kandidatniveau på professionsuddannelserne.

Det er glædeligt, at Christina Egelund i et ministersvar til Sandra Elisabeth Skalvig (LA) bekræfter den eksisterende og lovfæstede arbejdsdeling i det videregående uddannelsessystem, da ministeren ellers i et interview i Information 15. marts 2024 lagde op til, at der skal være efteruddannelsesmuligheder på kandidatniveau på professionsuddannelserne.

Vi kan ikke på AU forstå hvorfor ministeren og andre for tiden taler om at professionshøjskolerne skal kunne uddanne på kandidatniveau, for den form for efteruddannelse tilbyder vi som bekendt allerede på universitetet.

I Danmark bryster vi os af en sammenhæng i uddannelsessystemet mellem folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler og universiteter, hvor vi uddanner studerende med kompetencer, som passer til et arbejdsmarked i evig forandring.

Det er en succes for det danske samfund, når vores kandidater fortæller os, at uddannelsen har givet dem redskaber til at forbedre kvaliteten af det pædagogiske arbejde i dagtilbud og skole. For eksempel bliver elevernes niveau i læsning og matematik højere, hvis der er en pædagog med en kandidatgrad i deres dagtilbud.  Det satte en spritny undersøgelse fra DEA en tyk streg under i sidste uge.

Faktisk viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, at henholdsvis 85 % af lærere og 84 % af pædagoger, som tager en kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, vender styrkede tilbage til sektoren med nye kompetencer, som bidrager til at udvikle og løfte kvaliteten i professionen.

Uddannelse på kandidatniveau kræver forskningsbasering, og forskningsmidler må ikke blive smurt for tyndt ud, da det forringer kvaliteten. For universiteterne er målet at tilføre velfærdsuddannelse den nyeste, forskningsbaserede viden, så velfærdspersonalet er uddannet på højeste internationale niveau. Kombinationen af praksiserfaring og analyseevne giver de professionsuddannede mulighed for at løfte den sektor, de oprindeligt blev uddannet til. Kort sagt skal universiteterne inspireres af viden fra praksis og praksis have den nyeste forskningsbaserede viden.

(Trykt i dagbladet Information 2. april 2024)