Undervisere har nu adgang til testkurser i Brightspace

Læs mere om, hvordan du kommer igang med at sætte dine kurser op i Brightspace

Du har nu adgang til dine kurser i Brightspace. I første omgang dog kun til testkurset, idet dataintegrationerne skal være på plads, før det er muligt at begynde den egentlige kursusplanlægning.

Indholdet, som du opretter i tekstkurset, kan kopieres direkte over i de rigtige kurser, når de er klar, så du kan roligt begynde at sætte dine kurser op allerede nu.

Gør sådan:

  • Du logger ind på http://brightspace.au.dk.
  • Du finder dit testkursus under fanen ’Sandbox’ og kan her begynde at prøve kræfter med platformens pædagogiske funktioner i systemet.
  • I starten af juni får du adgang til at indrette de rigtige kurser mhp. efterårets undervisning.

Kurser og vejledninger til undervisere

Du kan tilmelde dig online kurser og hurtigt blive fortrolig med vores nye platform.

Tilmeld dig kursus i Brightspace.  

Find introduktionsvideoer og vejledninger til udvalgte funktioner i Brightspace.

Overflytning af kursusindhold fra Blackboard

Kursusindhold fra E20 og F21 vil automatisk blive overflyttet fra Blackboard til Brightspace.

Har du behov for at hente indhold fra periodern E18-F20, kan du bruge formularen her.

Indhold fra disse semestre vil også være tilgængeligt efter, at Blackboard lukker d. 31. oktober 2021, men det er vigtigt at være opmærksom på, at indhold før E18 skal hentes manuelt, inden Blackboard lukker.

Der vil være forskellige muligheder for at downloade kursusindhold fra Blackboard til egen pc. Projektleder på Arts, Birthe Aagesen (baagesen@au.dk), vil orientere yderligere om sagen snarest. 

Information til og adgang for studerende
Studerende på Arts får automatisk adgang til Brightspace medio august. Som underviser har du mulighed for at åbne kurset tidligere.

Frem til august vil de studerende modtage information om overgangen til den nye platform via deres AU-mail, studieportalerne mv.

Får du spørgsmål op, kan du henvise til studypedia.au.dk/brightspace, som opdateres løbende. 

Nye studerende vil blive informeret om Brightspace i introduktionsmaterialet – bl.a. gennem AU’s online studiestartsforløb, Study@AU.