Associate deans

Dekanatet har udpeget to associate deans, som hver især skal fremme fakultetets indsats på et særligt strategisk indsatsområde og fungere som rådgiver og inspirationskilde for dekanatet. Associate deans har ikke personaleansvar, men et fagligt ansvar inden for et afgrænset område.

Associate deans udpeges som udgangspunkt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og anvender en tredjedel af deres tid på funktionen. Den øvrige arbejdstid anvendes på hjeminstituttet. Associate deans udpeges typisk for tre år ad gangen.

Niels Mejlgaard

Professor, Institut for Statskundskab
Associate dean for EU-finansiering
1. september 2018 – 31. august 2024

Ansvarsområde

At skabe større opmærksomhed på og bedre udnyttelse af de muligheder, der tilbydes under de europæiske rammeprogrammer, og dermed øge succesraten for fakultetets EU-ansøgninger.


Ulrik Federspiel

Medlem af Aarhus BSS' advisory board
Associate dean
1. juni 2018 – 31. august 2022

Ansvarsområde

At rådgive dekanatet med henblik på at fremme Aarhus BSS’ samspil med eksterne aktører, herunder private fonde, myndigheder, interesseorganisationer med mere.