Associate deans

Dekanatet har udpeget to associate deans, som hver især skal fremme fakultetets indsats på et særligt strategisk indsatsområde og fungere som rådgiver og inspirationskilde for dekanatet. Associate deans har ikke personaleansvar, men et fagligt ansvar inden for et afgrænset område.

Associate deans udpeges som udgangspunkt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og anvender en tredjedel af deres tid på funktionen. Den øvrige arbejdstid anvendes på hjeminstituttet. Associate deans udpeges typisk for tre år ad gangen.

Ulrik Federspiel

Medlem af Aarhus BSS' advisory board
Associate dean
1. juni 2018 – 31. august 2022

Ansvarsområde

At rådgive dekanatet med henblik på at fremme Aarhus BSS’ samspil med eksterne aktører, herunder private fonde, myndigheder, interesseorganisationer med mere.


Per Baltzer Overgaard

Professor, Institut for Økonomi
Associate dean for internationale akkrediteringer
1. januar 2022 – 31. december 2024

Ansvarsområde

Fakultetets tre internationale akkrediteringer EQUIS, AMBA og AACSB.