Strategiske projektledere

Aarhus BSS har identificeret to strategiske indsatsområder, som fakultetet skal arbejde målrettet med i de kommende år. På den baggrund er der blevet iværksat to konkrete projekter:

  • Digitale Kompetencer
  • Fastholdelse og Internationalisering

Dekanatet har udpeget to strategiske projektledere til at lede projekterne på tværs af fakultetet. De strategiske projektledere refererer fagligt til prodekanen for uddannelse og er desuden medlemmer af Aarhus BSS’ universitetspædagogiske styregruppe. Sammen med denne styregruppe skal projektlederne sætte retningen for projekterne i dialog med fakultetsledelsen og under hensyntagen til de enkelte institutters behov.

De to strategiske projekter vil løbe fra 2021 til 2024.

Camilla Kølsen Petersen

Postdoc, Institut for Virksomhedsledelse
Strategisk projektleder på Digitale Kompetencer
Efteråret 2021 – efteråret 2024

Digitale Kompetencer har fokus på at udvikle de studerendes digitale kompetencer og supplere den fysiske undervisning med digitale løsninger på en meningsfuld og produktiv måde.


Charlotte Christiansen

Professor, Institut for Økonomi
Strategisk projektleder på Fastholdelse og Internationalisering
Efteråret 2021 – efteråret 2024

Fastholdelse og Internationalisering skal sikre, at langt størstedelen af førsteårsstuderende fastholdes på alle Aarhus BSS-uddannelser, og at størstedelen af de internationale studerende på alle Aarhus BSS-uddannelser er beskæftiget i Danmark efter endt studie.