5-årig EQUIS-akkreditering til Aarhus BSS

Aarhus BSS’ EQUIS-akkreditering er netop blevet forlænget i 5 år.
11 år efter fusionen mellem det tidligere Handelshøjskolen og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er det nu første gang, at det samlede fakultet opnår den 5-årige EQUIS-akkreditering.

EFMD anerkender, at Aarhus BSS er lykkedes med at integrere faglighederne og skabe en fælles kultur, hvor ligheder og forskelle i mødet mellem fakultetets forskellige discipliner trives og udvikles.
I sin tilbagemelding til fakultetet anerkender EFMD tillige Aarhus BSS’ høje kvalitetsstandarder og ambitioner inden for forskning, uddannelse og samarbejde, som bygger på både stærk kernefaglighed inden for erhvervs- og samfundsvidenskab og en evne til at skabe tværfaglige forbindelser og samarbejde om opgaverne.

Med den 5-årige akkreditering i hus, kan Aarhus BSS selv definere tre strategiske udviklingsmål, som skal være i fokus i de næste fem år frem mod det næste EQUIS-akkrediteringsbesøg i efteråret 2028.
Emnet drøftes i fakultetsledelsen og med fakultetets advisory board i starten af det nye år.