Aarhus BSS’ flytning til Universitetsbyen forsinket

Fakultetets oprindelige indflytningstidspunkt til Universitetsbyen har været planlagt til sommeren 2025, men tidsplanen bliver nu justeret på grund af forsinkelser af om- og tilbygningen af et af bygningskomplekserne, der skyldes konstruktionsmæssige udfordringer.

Visualisering udformet af AART Architects

Siden det første spadestik til Aarhus BSS’ byggeprojektet blev taget i april 2022, har der været fuld gang i byggeriet af de nye bygninger til Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi i Universitetsbyen, der er i færd med at blive omdannet til en byintegreret campus.  

Når Aarhus BSS’ byggekompleks står klar, får 600 medarbejdere og ca. 5.000 studerende fra Aarhus BSS deres daglige gang midt i Universitetsbyen. Dermed samles fakultetets aktiviteter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade.
De to institutters oprindelige indflytningstidspunkt til Universitetsbyen har været planlagt til sommeren 2025, men tidsplanen bliver nu justeret på grund af forsinkelser af om- og tilbygningen af et af bygningskomplekserne, der skyldes konstruktionsmæssige udfordringer.

Sammen med FEAS har fakultetet derfor justeret i planerne for indflytning. I justeringen har det været væsentligt at tage højde for, at undervisningen kan hænge sammen, og at det ikke får større økonomiske konsekvenser for fakultetet. FEAS vil derfor dække udgifterne forbundet med forsinkelsen under forudsætning af, at fakultetet foretager en samlet flytning i perioden fra november 2025 til februar 2026.

Konkret betyder det, at Aarhus BSS’ indflytningstidspunkt udskydes fra sommer 2025 til hhv. den 1. november 2025 for Institut for Økonomi og den 1. januar 2026 for Institut for Virksomhedsledelse. Undervisningen fortsætter på Fuglesangs Allé til og med efterårssemesteret 2025, hvorefter der opstartes i Universitetsbyen fra forårssemesteret 2026.  

”Med så store byggeprojekter, som hele Universitetsbyen, er det ikke usædvanligt, at tidsplanen indimellem skal justeres pga. uforudsete faktorer, der forsinker processen. Lige nu arbejder vi med detaljerede planer for flytteprocessen, og når vi nærmer os indflytningen, vil vi orientere og inddrage organisationen i den konkrete proces for de to institutters fraflytning fra Fuglesangs Allé”, siger dekan Thomas Pallesen.

Selv om byggeriet er forsinket, fortsætter arbejdet på fakultetet med at planlægge ibrugtagning, herunder lægge planer for indretning og farvesætning af faciliteterne. Der lægges desuden planer for, hvordan eksisterende inventar kan genanvendes enten direkte eller ved at upcycle med nye overflader, polster eller lignende samt ved at omdanne materialer til nye produkter.

Samtidig arbejdes der også på at sikre en sammenhæng til Nordøstre hjørne og også sikre udvikling af den del af campus.

Et bæredygtigt byggeri

I løbet af 2023 blev Aarhus BSS’ byggeprojekt i Universitetsbyen ligesom hele det øvrige byområde præcertificeret til guld efter DGNB-ordningen. Det er FEAS Erhverv P/S som bygherre, der i tæt samarbejde med Aarhus BSS og AU arbejder for at opnå de bæredygtige certificeringer, som vurderes ud fra DGNB-certificeringens fem kriterier: miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt teknisk kvalitet og proceskvalitet.

Aarhus BSS’ areal i Universitetsbyen omfatter ca. 37.000 kvm studie- og forskningsfaciliteter, herunder et stort auditorium til 800 personer, der kommer til at indtage en central plads som et nyt vartegn for Aarhus Universitets udvidede campus i Aarhus. Fokus i hele byggeprojektet er på at skabe fleksible studiemiljøer og bæredygtige løsninger kombineret med høje arkitektoniske kvaliteter.

”Da Aarhus BSS’ byggeprojekt udgør knap en tredjedel af arealet i Universitetsbyen, er det afgørende, at de beslutninger, som vi træffer for byggeprojektet ift. valg af materialer, inventar og farver er bæredygtige og bidrager til målet om at skabe et indbydende og nyskabende studie- og arbejdsmiljø, samtidig med at det er tro mod arkitekturen på det gamle Kommunehospital.” siger Nanna Calmar Andersen, der er fakultetets projektleder på byggeriet.

Planlægningen sker med tæt inddragelse af relevante brugere for at kvalificere de mange beslutninger i byggeriet og i indretningen.