Aarhus BSS’ image under lup

Aarhus BSS har for første gang siden navneskiftet i 2015 gennemført en større kendskabs- og imageanalyse blandt fire udvalgte målgrupper. Analysen viser, at det nye navn er ved at cementere sig, men at der fortsat skal arbejdes målrettet på at udbrede kendskabet til Aarhus BSS.

Næsten en tredjedel af de adspurgte kender navnet Aarhus BSS.

For første gang siden navnet Aarhus BSS blev introduceret i 2015, har fakultetet i foråret gennemført en større kendskabs- og imageanalyse blandt fire udvalgte målgrupper: akademikere, virksomhedsledere, samarbejdspartnere og alumner. I alt 2.235 personer deltog i analysen.

Analysens formål var at måle kendskabet til det nye navn, udforske Aarhus BSS’ image sammenholdt med konkurrerende uddannelsesinstitutioner og afdække hvorvidt målgruppernes opfattelse af Aarhus BSS stemmer overens med fakultetets brandingstrategi. Desuden ønskede man med analysen at afdække behovet på efter-og videreuddannelsesområdet.

Det nye navn er godt på vej

Analysen viser, at 31 % af samtlige adspurgte kender det nye navn Aarhus BSS. Spørger man til de gamle navne som Aarhus School of Business og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet stiger kendskabsgraden til det dobbelte. Det viser, at det nye navn er godt på vej til at cementere sig, men at der fortsat skal arbejdes målrettet på at udbrede kendskabet til Aarhus BSS.

I undersøgelsens anden del zoomes der ind på Aarhus BSS’ image hos de respondenter, der har kendskab til fakultetet. Her spørges der blandt andet ind til, hvilke værdier/parametre, de vægter i forhold til en uddannelsesinstitution, og i hvor høj grad de forbinder Aarhus BSS med disse værdier. Analysen viser, at Aarhus BSS i høj grad forbindes med en række vigtige parametre såsom dyb faglig forståelse og bred forståelse for samfundet.  Undersøgelsen giver dermed et fingerpeg om, hvilke diskurser Aarhus BSS skal forstærke i sin kommunikation med eksterne interessenter. Og her er muligheden for værdifuld viden, åbenhed overfor erhvervsliv og bred samfundsforståelse særligt vigtige parametre for de adspurgte målgrupper.

Hvad nu?

Kendskabs- og imageanalysen skal nu bruges i det videre arbejde med udviklingen af fakultetets brandingstrategi. Resultaterne i analysen vil danne afsæt for en række konkrete markedsføringsinitiativer på fakultets- og uddannelsesniveau, og desuden planlægger Aarhus BSS at gentage analysen om 2-3 år for at måle udviklingen over tid og dermed effekten af de konkrete tiltag.

Hvis du vil vide mere om kendskabs- og imageanalysen, er du velkommen til at kontakte:

Kommunikationschef Aase Bak
Tlf.: 87 15 22 21
Email: aasebak@au.dk