Forskningsevaluering – næste skridt

I løbet af efteråret 2023 har Aarhus BSS Forsknings-, ligestillings- og diversitetsudvalg udarbejdet en overordnet protokol, som beskriver processen, organiseringen og opfølgningen ifm. den forestående forskningsevaluering på Aarhus BSS. Protokollen indeholder desuden en række centrale bilag herunder en skabelon til institutternes selvevalueringsrapport, kommissorium for det eksterne panel og skabelon til programmet for det internationale panelbesøg.

Sideløbende har institutterne arbejdet på at udvælge de særlige fokusområder, som skal indgå i evalueringen sammen med de tre overordnede fokusområder udvalgt på fakultetsniveau – forskningsproduktion og -gennemslagskraft, forskningssamarbejde og hjemtag af eksterne bevillinger. Derudover er arbejdet med at sammensætte de internationale evalueringspaneler igangsat.

Tidsplan:

  • Forår 2024: dataindsamling og udarbejdelse af institutselvevalueringsrapport
  • Efterår 2024: besøg af de internationale evalueringspaneler og drøftelse af institutspecifikke udviklingsmuligheder pba. rapporterne fra de internationale evalueringspaneler
  • Forår 2025: udarbejdelse af en kort tværgående fakultetsrapport og efterfølgende opsamling på AU-niveau

Evalueringsprocessen forventes fremover gentaget med 6 års mellemrum.