Hvornår bruges hjertestarterne på Aarhus BSS under en aktion?

En delvis udflytning af fakultetets hjertestartere har medført, at der nu er 15 hjertestartere tilgængelige udenfor på Aarhus BSS’ bygninger. Historikken viser, at det er de udvendige hjertestartere, som hjerteløbere bruger under en aktion.

Hjertestarter uden på bygning 1325 i Universitetsparken
Foto: Ida Marie W. Vilbæk

4 udvendige hjertestartere på Fuglesangs Allé, 1 i Herning og 10 i Nordøstre Hjørne af Universitetsparken, herunder på Tåsingegade og den anden side af Ringgaden. Så mange muligheder er der nu for, at hjerteløbere altid kan hente en hjertestarter hos Aarhus BSS – også uden for bygningernes åbningstid.

Tidligere har fakultetets hjertestartere primært hængt indendørs, på nær et par enkelte udvendige i Herning og på Fuglesangs Allé. Men en delvis udflytning af hjertestarterne samt nyindkøb har nu sørget for, at et samlet flertal er blevet monteret udendørs på bygningernes facade i stedet.

Hjertestarterne er nu mere tilgængelige, synlige og nemme at finde

”Der er flere gevinster forbundet med udvendige hjertestartere,” fortæller Henrik Friis Bach fra Aarhus BSS Bygningsservice.

”For det første er hjertestarterne blevet mere tilgængelige. Udvendige hjertestartere kan bruges 24/7, og de er nemmere at komme til for offentligheden,” pointerer Henrik Friis Bach.

”Derudover er det hurtigere at finde en hjertestarter, der er monteret udendørs ved en indgang. Hjerteløbere risikerede tidligere at møde en beskrivelse, hvor de populært sagt skulle ned ad flere gange og til højre for at finde hjertestarteren,” siger Henrik Friis Bach og tilføjer:

”Sidst men ikke mindst betyder den udvendige placering i befærdede områder, at hjertestarterne bliver mere synlige i hverdagen. Både over for ansatte, studerende og andre besøgende på campus.”

Se alle hjertestartere på hjertestarter.dk

Fakultetets hjertestartere i aktion

De første hjertestartere blev oprindeligt købt i forbindelse med en vurdering af undervisningsmiljøet tilbage i 2010. Her undrede flere studerende sig over, at der ikke var førstehjælpsudstyr tilgængeligt på campus, heriblandt hjertestartere.

Det satte gang i indkøbet af de første hjertestartere, der primært blev monteret indvendigt. Antallet er senere blevet udvidet.

På Fuglesangs Allé har man haft en enkelt udendørsmonteret hjertestarter i perioden indtil nu. Og her viser historikken, at der er god ræson i en udvendig placering.

”Mig bekendt har ingen af de indvendige hjertestartere været i brug. Men jeg anslår, at hjerteløbere er løbet med vores ene udvendige hjertestarter omtrent en til tre gange om året de seneste fem år,” fortæller Knud Simonsen, driftsinspektør på campus Fuglesangs Allé.

Hvorvidt og hvordan hjertestarteren har været anvendt, når den er blevet fjernet af en hjerteløber, ved man ikke noget om. Driftskontorerne på campus sørger blot for, at de modtager den nødvendige service efter en aktion, så de er parat til næste gang.


Læs mere