Kom godt i gang med Educational IT

Educational IT kan være med til at løfte undervisningen og sikre en bedre læringsproces hos de studerende. Og det er faktisk slet ikke så svært at komme i gang med at bruge de forskellige digitale værktøjer. CUL samler nemlig løbende værktøjer og vejledninger på online ressourcen TREAT (http://treat.au.dk) og tilbyder også hjælp, rådgivning og support gennem hele semestret.

Med digitale værktøjer kan du blandt andet inddrage de studerede i forelæsningerne. Foto: AU Foto

Der er mange gode grunde til at bruge digitale værktøjer i undervisningen. De kan være med til at variere undervisningen, skabe bedre inddragelse i timerne og ikke mindst styrke de studerendes læringsproces både før, under og efter timerne. Som underviser kan det dog være svært at få et overblik over de mange digitale muligheder, og hvordan man bruger dem bedst. Derfor har Center for Undervisning og Læring (CUL) udviklet online ressourcen TREAT, som indeholder en oversigt over let tilgængelige værktøjer, forslag til aktiviteter, trin-for-trin vejledninger, cases og meget mere.

Velegnet til forelæsninger og storholdsundervisning

Formålet med at bruge digitale værktøjer i undervisningen er at sikre de studerende den bedst mulige læring under de givne betingelser for et fag. Ifølge Dorte Sidelmann Rossen, som er Educational IT teamleder ved CUL, skal undervisere, der overvejer at bruge digitale værktøjer, derfor først og fremmest tage udgangspunkt i fagets læringsmål og selve undervisningsformen – altså om der er tale om holdundervisning eller forelæsninger. Sidstnævnte stiller nemlig helt særlige krav til både underviser og studerende:

”På storhold og i forelæsninger kan det ofte være meget udfordrende at inddrage alle studerende og få et indblik i hvad de studerende har svært ved,” fortæller Dorte Sidelmann Rossen. ”Hér kan det være en rigtig god ide at bruge digitale værktøjer, som fx AU Vote (Mentimeter) eller andre student response systemer. De giver underviseren en fornemmelse af, om de studerende har forstået stoffet, og man kan tilpasse sin undervisning derefter. Man kan også benytte sig af forskellige peer-to-peer aktiviteter, hvor de studerende inddrages aktivt i forelæsningen fx igennem diskussioner og feedback-øvelser."

Tænk digitalt både før, under og efter timerne

Digitale værktøjer kan altså være med til at løse en lang række forskellige udfordringer i undervisningen. De kan blandt andet bruges til at træne den faglige forståelse hos de studerende, hjælpe særlige målgrupper eller skabe større fleksibilitet i undervisningsforløbet.

Det er dermed ikke kun i selve timerne, at digitale værktøjer er en god ide. Faktisk er det ifølge Dorte Sidelmann Rossen ligeså vigtigt, at man indlægger digitale aktiviteter mellem timerne, så man også her sikrer den mest hensigtsmæssige læringsproces. Underviseren kan fx lægge korte videoer op på Blackboard, hvor han eller hun giver de studerende instruktioner eller forklarer en særlig indviklet teori. Også hér kan man få hjælp fra CUL, som har sit eget Media Lab, som optager og redigerer videoen.

”Det kan være en rigtig god investering for både underviser og studerende at bruge tid på digitale aktiviteter både under og i mellem timerne,” fortæller Dorte Sidelmann Rossen. ”Digitale undervisningsaktiviteter mellem timerne kan tilrettelægges, så de studerende er bedre forberedt til selve timen. På den måde kan underviseren sikre, at den sparsomme tid, hvor man er sammen med de studerende udnyttes bedst muligt.  Samtidig kan man opnå et større engagement hos de studerende, hvilket i sidste ende er med til at styrke læringsprocessen.”

Løbende råd og vejledning

Som underviser kan man få løbende hjælp og rådgivning samt teknisk support fra CUL gennem hele semestret. Centret er også meget interesseret i at samarbejde med undervisningsteams, der ønsker at inddrage blended learning, som kombinerer digitale undervisningsaktiviteter med traditionel undervisning, på hele uddannelser.

For yderligere information:

Besøg TREAT på treat.au.dk

Læs mere om CUL eller søg råd og vejledning

Læs mere om Educational IT

Læs mere om kursus i blended learning

Kontakt Media Lab