Ny Associate Dean for Corporate Relations: Vi skal samarbejde, hvis vi skal forblive konkurrencedygtige

Den 1. juli 2017 tiltrådte professor René Rohrbeck fra Institut for Virksomhedsledelse som fakultetets første Associate Dean for Corporate Relations. Vi mødte ham på hans kontor på Fuglesangs Allé til en snak om hans planer, og om hvorfor en moderne business school skal pleje sine eksterne forbindelser, hvis den fortsat skal være konkurrencedygtig.

Foto: Julia Rolsted Stacey

Hvorfor sagde du ja til stillingen som Associate Dean for Corporate Relations?

Jeg kommer fra Tyskland, hvor der er tradition for, at universiteter og business schools har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Da jeg kom til Danmark, blev jeg overrasket over, at den akademiske verden og erhvervslivet var så afskåret fra hinanden i forhold til forskning. Det mener jeg, at vi er nødt til ændre, hvis vi skal sikre, at danske virksomheder kan klare sig i fremtiden, at vores studerende og alumner fortsat kan komme i job, og at Aarhus BSS kan blive ved med at være konkurrencedygtig.

Vi er nødt til at sikre, at virksomhederne har adgang til den seneste forskning, og at de også har mulighed for at guide vores forskning. Derfor er vi nødt til at indgå i mere direkte samarbejder og blive mere agile og hurtigere til at levere skræddersyede løsninger af høj kvalitet. Jeg glæder mig til at bidrage til denne proces sammen med medarbejderne i Eksterne Relationer, som allerede gør et kæmpe stykke arbejde for at bringe de to verdener tættere sammen.

Hvad ser du som dine vigtigste opgaver?

Som Associate Dean ser jeg mig selv som en katalysator, der skal facilitere dialogen og det direkte samarbejde mellem forskerne og erhvervslivet. Jeg har tidligere arbejdet for store virksomheder inden for forskellige brancher, og jeg forstår de bekymringer og forbehold, som forskere og erhvervsliv måtte have.

Set fra forskerens synspunkt, er det vigtigt, at vi gør samarbejdsprocessen langt lettere og mere givtig for den enkelte forsker. Lige nu er kun en mindre andel af vores forskere involveret i eksterne aktiviteter, så der er meget uudnyttet potentiale på fakultetet. Jeg kunne rigtigt godt tænke mig, at dette tal stiger i løbet af de næste tre år.

Set fra erhvervslivets synspunkt er vi nødt til at sikre, at den viden vi for eksempel leverer på vores korte og skræddersyede kurser kan bruges i praksis og har afsæt i virksomhedernes virkelighed. Hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige, er vi nødt til også at kunne forudsige vores stakeholderes fremtidige behov for viden. Dette kræver også tæt dialog - ikke bare med virksomhedens HR-afdeling, som typisk har fokus på rekruttering, men også med virksomhedens andre afdelinger, som måske har andre mere praktiske udfordringer og krav. På nuværende tidspunkt har vi en markedsandel på under 1% af markedet for efter- og videreuddannelse, og det tal skulle meget gerne stige betydeligt i de næste tre år.

Hvorfor dette øgede fokus på vores samarbejde med erhvervslivet?

For mig er der to overordnede grunde. For det første bliver verden mere og mere konkurrencepræget, og virksomheder og organisationer har brug for den seneste forskningsbaserede viden for ikke at sakke bagud.  Som business school har vi til enhver tid pligt til at levere denne viden - helst gennem skræddersyede kurser, efter- og videreuddannelser, læringsnetværk og arrangementer, som opfylder virksomhedernes konkrete behov. Det kræver tæt og direkte dialog med vores stakeholdere i den private og offentlige sektor.

For det andet er alle uddannelsesinstitutioner under stigende pres for at sikre deres kandidaters fortsatte jobmuligheder - både nyudklækkede dimittender og alumner. Dette kan vi gøre ved at levere viden løbende, men også ved at give vores studerende mulighed for at skabe meningsfulde relationer til fremtidige arbejdsgivere så tidligt som muligt.

Aarhus BSS har mere end 65.000 kandidater og over 17.000 registrerede alumner, og vi har derfor her et ganske særligt ansvar. Vi afholder hvert år mere end 100 netværksarrangementer for studerende og erhvervslivet – med mere end 6.000 deltagere. Vi har også 46 partnervirksomheder, som er tilknyttede i forskellig grad. Her vil vi meget gerne øge både antallet af aktiviteter og graden af virksomhedernes engagement. Vi kommer også i stigende grad til at måle, hvordan vores arrangementer og aktiviteter klarer sig, og hvordan de bidrager til at opfylde Aarhus BSS’ overordnede strategiske mål.

Hvad får Aarhus BSS og den enkelte forsker ud af at samarbejde med erhvervslivet?

Det er vigtigt at huske på, at når den akademiske verden og erhvervslivet samarbejder, så kommer det i høj grad begge parter til gode. Når vi opfylder erhvervslivets krav om den seneste forskningsbaserede viden, får vi til gengæld adgang til uvurderlig empirisk data og en stor brancheindsigt, som danner grundlag for vores forskning. Vi styrker også vores ekspertrolle, vores eget personlige brand som forskere og Aarhus BSS’ fælles brand.

Som forsker har du mange muligheder for at involvere dig i eksterne aktiviteter - du kan undervise på vores efter-og videreuddannelser, du kan deltage i eller bidrage til vores arrangementer, du kan præsentere din forskning for virksomheder, osv. Selvom mange forskere på Aarhus BSS allerede er med i eksterne forskningsprojekter er langt størstedelen det ikke – og det kan der være mange grunde til.

Hvad ser du som den vigtigste grund til at man som forsker ikke involverer sig i eksterne projekter?

Som forsker er du allerede under stort pres i forhold til at udgive din forskning og levere god undervisning. Måske har du simpelthen ikke tid til at udvikle et skræddersyet kursus for en virksomhed - heller ikke selvom indholdet hænger fint sammen med din egen forskning. Derfor er vi nødt til at gøre det meget nemmere for forskerne at få noget ud af at samarbejde med erhvervslivet.

Det vil vi for eksempel gøre ved at ansætte en række kursusledere, som har praktisk erfaring med at tilrettelægge efter- og videreuddannelser på internationale markeder. De kommer til at udgøre et effektivt bindeled mellem forskeren og virksomheden og vil stå for at tilrettelægge kurset, planlægge indholdet i samarbejde med begge parter og udvikle kursets pædagogiske rammer. De vil kort sagt være ansvarlige for at sikre, at kurset opnår den altafgørende balance mellem at levere den nyeste forskningsbaserede viden på en måde, som gør den anvendelig i praksis.

Hvad skal man gøre, hvis man har en god ide til et kursus eller et arrangement?

For mig er det vigtigt, at et eksternt samarbejde opstår nedefra og bygger på forskerens eksisterende viden og netværk. Derfor kommer jeg ikke til at bede alle om at udvikle ideer til eksternt rettede aktiviteter. Til gengæld vil jeg rigtig gerne høre fra forskere, som allerede er i gang med at udvikle et samarbejdsprojekt, eller som allerede har en god ide til et arrangement, et læringsnetværk eller et kursus, osv.

Du må meget gerne kontakte enten mig eller Eksterne Relationer, og så snakker vi om din ide og om, hvordan vi kan videreudvikle den. Jeg vil også meget gerne høre om de udfordringer, man som forsker måtte opleve, og hvordan vi kan hjælpe. Det er vigtig viden i forhold til at styrke vores processer og eksterne aktiviteter yderligere.

Læs mere om René Rohrbeck

Læs mere om Eksterne Relationer