Overblik: Det sker frem mod, at Aarhus BSS flytter til Universitetsbyen i 2025

I sommeren 2025 skal Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé flytte til Universitetsbyen. Planerne for de nye faciliteter er i fuld sving, og snart går dele af byggeriet også i gang. Læs med her og få overblik over de kommende aktiviteter i forbindelse med Campus 2.0.

Oversigtskort over Universitetsbyen i Aarhus
Foto: Simone Helle Christensen, AU Bygninger – Campus Plan & Projekt

Den 20. april 2022 skal det første spadestik til Aarhus BSS i Universitetsbyen tages. Dermed går byggeriet af de nye bygninger til Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi officielt i gang, herunder 37.000 kvadratmeter studie- og undervisningsfaciliteter samt et rundt auditorium til 800 personer.

Sideløbende med den reelle byggefase foregår der et hav af planlægningsaktiviteter. Her fastlægges design, indretning og teknik i de nye lokaler. Nanna Calmar Andersen er tiltrådt som fakultetets projektleder på byggeriet per 1. januar 2022 og skal sikre Aarhus BSS’ interesser i Universitetsbyen samt arbejde med de fysiske rammer på hele fakultetet. Hun fortæller:

”Det er et stort og spændende projekt, og der er mange tråde, der skal samles. Både internt på Aarhus BSS og udadtil mod vores samarbejdspartnere hos Aarhus Universitet, Forskningsfondens Ejendomsselskab og totalentreprenøren. Lige nu er det vigtigste at sikre, at de input, der er kommet fra studerende og medarbejdere under efterårets inddragelsesproces, omsættes til de videre planer og sidenhen bygninger i det omfang, det er muligt og er prioriteret af projektets styregruppe.”

Tre faser i byggeriet til Aarhus BSS

På en ny tidslinje kan medarbejderne på Aarhus BSS orientere sig om, hvad der overordnet sker, frem til at de nye bygninger bliver taget i brug i sommeren 2025.

Der er tre væsentlige faser:

  • En konkretiseringsfase i foråret 2022, hvor byggeplanerne løbende får flere detaljer på.
  • En byggefase fra april 2022 til juni 2025, hvor byggeriet udføres, imens der arbejdes på specifikke indretningsplaner, fordeling af lokaler, møblering og lignende.
  • En indflytningsfase i sommer 2025, hvor de to institutter flytter og tager de nye bygninger i brug, forventeligt til studiestart 2025.

Se tidslinjen over aktiviteterne her.

Fra tekøkkener til sigtelinjer

Under alle faser vil der fortsat ske en inddragelse af relevante brugere for at kvalificere de mange beslutninger i byggeriet.

Tidligere har der været en bred høring på fakultetet i efteråret 2018. Efter at vinderen af udbuddet om de nye bygninger blev kåret i foråret 2021, blev der desuden afholdt en serie workshops for de berørte institutter.

Resultatet var især input til placering af kontorer, input til funktionalitet og omfang af for eksempel tekøkkener, et underviserperspektiv på teknik og sigtelinjer i det store auditorie til 800 personer samt en bearbejdning af den store udendørsplads omkring auditoriet.

”Det er dejligt, at de ansatte og studerende bidrager til diskussionen om de nye faciliteter. Brugernes perspektiv er et af vores stærkeste kort, når vi skal sikre vores interesser under byggeriet,” understreger Nanna Calmar Andersen.

I forbindelse med byggeriet og flytningen vil man også kigge på, hvordan fakultetets arealer anvendes mest optimalt – både i form af en god udnyttelse af de tilgængelige kvadratmeter i de nye bygninger samt i form af udnyttelsen af de fælles faciliteter på tværs af Nørrebrogade for hele fakultetet.

Sammenhæng med hele Universitetsbyen

De nye bygninger til Aarhus BSS i Universitetsbyen er kun et af de mange projekter, der foregår i forbindelse med Aarhus Universitets løbende opgradering til Campus 2.0.

”Når man kigger ind i det område, der er ved at blive til Universitetsbyen, kigger man på flere forskellige byggeprojekter. Bygningerne til Aarhus BSS er et selvstændigt projekt, som derfor også har haft sit eget udbud og får sit eget udtryk. Projektet er dog afstemt med helhedsplanen for området, så der bliver en rød tråd i arkitekturen,” uddyber Nanna Calmar Andersen.

I Universitetsbyen som helhed vil man i fremtiden også finde studieboliger, AU IT, The Kitchen og Institut for Molekylærbiologi og Genetik – sidstnævnte er allerede flyttet ind. Og allerede i foråret 2022 forventes den nordlige passage under Nørrebrogade at åbne for gående og cyklister.

Se et oversigtskort over hele Universitetsbyen her.


Læs mere