Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Foto: Lars Kruse (AU Foto)

Kære medarbejdere

Sommerferien står for døren, og vi har allerede fået en forsmag på sommervejret. Inden vi alle holder en velfortjent ferie, er det tid til at se lidt tilbage - og frem til nogle af de ting, som vi kan glæde os til efter ferien.

Det har været et interessant år på Aarhus BSS. Det glæder mig blandt andet meget, at vi i år har opnået bevillinger fra flere af de store private fonde f.eks. TrygFonden, Salling Fondene og Industriens Fond. De styrker ikke blot vores forskning, men giver os også mulighed for at understøtte kvaliteten af vores uddannelser.

I år har vi i fakultetsledelsen arbejdet målrettet på at finde ud af, hvordan vi kan øge fakultetets eksterne bevillinger – blandt andet med fokus på de større private fonde. Derfor har vi nedsat et forskningsudvalg, som skal styrke kvaliteten af større ansøgninger og understøtte den administrative sparring og de processer, der allerede nu finder sted på institutterne.

Ved større ansøgninger stilles der ofte høje krav til forskningens samfundsmæssige relevans og ikke blot det faglige bidrag. Et af udvalgets formål vil derfor være at hjælpe ansøgere med at sætte de faglige interesser ind i et større samfundsmæssigt perspektiv.

På Aarhus BSS skal vi blive endnu bedre til at tænke vores forskning ind i løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer. Grundet vores fakultets faglige bredde har vi om nogen noget at byde ind med. Vi skal turde tænke større og stort.

Et godt eksempel på at tænke stort er det nye tværfaglige forskningscenter Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, som åbnede i maj. Centrets ambition er at blive et kraftcenter inden for forskning i ledelse og organisation til gavn for hele samfundet – og centret er netop blevet muliggjort af en donation fra Købmand Herman Sallings Fond.

Centret er forankret på Institut for Statskundskab, og samtidig er det relevant for hele Aarhus BSS, da forskere fra alle institutter bidrager til centrets forskning. På centret arbejder samfunds- og erhvervsvidenskaberne sammen side om side, og det åbner mange interessante muligheder på tværs af fakultetet.

En anden ting, som vi kan glæde os til, er den årlige Aarhus BSS Sommerfest, som i år finder sted fredag d. 17. august. Som altid er der faglige arrangementer på institutterne om eftermiddagen inden festen - på Juridisk Institut benytter man f.eks. lejligheden til at åbne det nye Center for Ret og Digitalisering -, og dagen kombinerer dermed på fineste vis det faglige og det festlige.

Årets sommerfest afholdes på Fuglesangs Allé. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil tage del i den.

Til slut vil jeg gerne knytte et par ord til den inddragelsesproces, der vil finde sted i løbet af efteråret her på Aarhus BSS i forbindelse med den nye Universitetsby, som samler vores aktiviteter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade. Universitetsbyen ligger godt nok et stykke tid ude i fremtiden, men det er allerede her i efteråret, vi kan være med at sætte vores præg på de fremtidige rammer.

Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi rykker til Universitetsbyen, men hele fakultetet få glæde af de nye rammer. Jeg håber derfor, at mange vil tage del i efterårets inddragelsesproces. Vi er lige nu i fuld gang med at planlægge processen her på Aarhus BSS, og I vil høre mere efter sommerferien.

Med disse ord vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen