Video som effektiv eksamenstræning

Som forelæser kan det være svært at give alle studerende feedback og træne dem i den mundtlige eksamen. Men det er der råd for, fortæller professor Anna Piil Damm fra Institut for Økonomi. Hun har opnået gode resultater ved hjælp af videopræsentationer, hvor de studerende besvarer et fiktivt eksamensspørgsmål og bedømmer hinanden ud fra fagets konkrete læringsmål.

Foto: Jesper Rais

Gennem tre år brugte professor Anna Piil Damm fra Institut for Økonomi video som en integreret del af sin undervisning på BA Soc. Hun startede med at vise de studerende to videoer af en fiktiv eksamenssituation, som hun selv havde lavet, og hvor hun ville få hhv. 7 og 12. Derefter skulle de studerende selv lave tre videopræsentationer hver i løbet af semestret, hvor de skulle besvare hypotetiske eksamensspørgsmål.

Præsentationerne blev herefter bedømt af en instruktor og deres medstuderende ved hjælp af en såkaldt "Rubric", et skema, der beskriver fagets bedømmelseskriterier og omsætter fagets læringsmål til mere konkrete evalueringskriterier. Hver gang blev de to bedste præsentationer fra hvert øvelseshold desuden grundigt gennemgået på øvelsesholdet. De studerende lærte derfor både at bruge læringsmålene aktivt og øve sig i den mundtlige eksamen - og den kombination var utroligt effektiv, fortæller Anna Piil Damm:

”Som studerende får man langt større forståelse for fagets læringsmål, når man får lov at bruge dem i praksis. Og da de studerende også fik mulighed for at øve sig i stoffet gennem videopræsentationerne og deres evalueringer af hinanden, var de også bedre klædt på til den mundtlige eksamen. De var langt mere sikre på, hvad der forventedes af dem, og de klarede sig godt. Det var dejligt at opleve, og det blev også bemærket af censor.”

Større motivation og faglig forståelse

Anna Piil Damm blev inspireret til at bruge video og Rubric, da hun for første gang stod over for et forelæsningshold, der skulle op til mundtligt eksamen og ikke som før, skriftlig. Hun valgte derfor at gentænke sin undervisning, så hun kunne opnå en bedre sammenhæng mellem undervisnings- og eksamensformen. Og det har kun været positivt.  Faktisk viser evalueringerne af faget, at de studerende blev mere motiverede og fik en større faglig forståelse gennem de konkrete redskaber.

”Jeg vil helt sikkert bruge den samme kombination af værktøjer næste gang, jeg skal undervise et hold, der skal op til mundtlig eksamen,” fortæller Anna Piil Damm. ”Det tager tid at planlægge, men det er godt givet ud. Man skal heller ikke være bange for det tekniske, for det gik rigtigt nemt. Både fordi jeg fik god support af IT, men også fordi de studerende er rigtig gode til det med video. Man skal bestemt ikke undervurdere deres tekniske evner!”

Anna Piil Damms fem bedste råd, hvis du overvejer at bruge video i din undervisning:

  1. Husk at de unge er langt bedre til det tekniske, end vi er
  2. Tænk over, hvordan du kan tydeliggøre fagets læringsmål (bl.a. gennem Rubric og de studerendes træning i at anvende det til at bedømme hinandens videoer)
  3. Planlæg faget i god tid og kontakt IT tidligt i forløbet
  4. Få sparring fra CUL
  5. Se dig selv som en god rollemodel for de studerende, når du laver dine egne videoer.

Her kan du se en video, hvor Anna Piil Damm fortæller om sine erfaringer.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

Professor Anna Piil Damm
Mail: apd@econ.au.dk
Tlf.:+4587165146
Mobil:+4529649720

Educational IT teamleder Dorte Sidelmann Rossen
Center for Undervisning og Læring
Mail: dsr@au.dk
Tlf.: +4587162568  

Vil du vide mere om, hvordan du kan gøre din holdundervisning bedre, kan du melde dig til CUL's inspirationsdag d. 9. november.