Udlandsophold

Længerevarende ophold ved en anden forskningsinstitution

Hovedvejlederen skal sikre, at de individuelle ph.d.-forløb indeholder et længerevarende ophold ved en anden forskningsinstitution af høj international standard - fortrinsvis i udlandet.

  • Hvis den ph.d.-studerende ikke ønsker eller har mulighed for et længerevarende forskningsophold, skal der aftales en relevant alternativ løsning med formanden for det relevante ph.d.-udvalg på baggrund af en anbefaling udformet af hovedvejlederen og den ph.d.-studerende.
  • Forskningsopholdet, eller den alternative løsning, skal fremgå af den individuelle ph.d.-plan. Så snart de to parter er blevet enige om aftalen, skal aftalen samt finansieringsplanen (budgettet) godkendes af ph.d.-skolelederen.
  • I forbindelse med erhvervs-ph.d.-forløb, kan ph.d.-skolelederen aftale et alternativ med den relevante programudvalgsformand og den involverede samarbejdspartner på baggrund af en indstilling fra hovedvejlederen og den ph.d.-studerende.
  • Det er Aarhus BSS Graduate Schools holdning, at et ophold ved en anden forskningsinstitution (fortrinsvist udenlandsk) er en fordel for kvaliteten af ph.d.-uddannelsen og internationaliseringen af denne - også for erhvervs-ph.d.-studerende.

Særlige forhold

Der kan være særlige skatteforhold, som man skal tage højde for ved udlandsophold. Aarhus Universitet yder ikke skattemæssig rådgivning, men du kan få råd og vejledning hos dit lokale skattekontor.