Formularer og skabeloner

Forhåndsgodkendelse af eksterne kurser (og konferencer*)

*vær opmærksom på lokale regler i dit ph.d.-program vedr. deltagelse i konferencer og ECTS

Miljøskifte i udlandet

Skema vedrørende miljøskifte i udlandet med en varighed på 4 uger eller mere. Skemaet skal være fremsendt til BSS HR & Ph.d. senest en uge inden miljøskiftet i udlandet starter.

Det 3-årige forløb (5+3) eller del B på det 4-årige forløb (4+4)