Formularer og skabeloner

Forhåndsgodkendelse af eksterne kurser (og konferencer*)

*vær opmærksom på lokale regler i dit ph.d.-program vedr. deltagelse i konferencer og ECTS

Det 3-årige forløb (5+3) eller del B på det 4-årige forløb (4+4)

Sygdom

Ønsker du at søge om forlængelse af din indskrivning på del A af det 4-årige ph.d.-forløb: