AU's handleplan for ligestilling

AU ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at udvikle og udfolde deres faglige potentiale og derved sikre, at universitetet bedriver forskning, forskningsbaseret uddannelse, rådgivning og formidling på højeste, internationale niveau.

Universitetets mål om den højeste kvalitet forudsætter, at den samlede talentmasse bringes bedre i spil, og at rekruttering sker i åben international konkurrence. Barrierer, der begrænser adgangen til denne talentmasse, med dens forskellige tilgange, perspektiver og erfaringer, er en hindring for at nå dette mål.

Derfor vil universitetet intensivere arbejdet med at fremme diversitet og undgå diskrimination jf. universitetets Strategi 2025. Handleplanens primære fokus er ligestilling i videnskabelige stillinger, fordi udfordringerne her er særligt tydelige. Sideløbende arbejdes med at sikre ligestilling i de øvrige stillingskategorier. Det er afgørende at drøfte og finde løsninger på, hvordan man bedst fremmer ligestilling for alle medarbejdere og studerende, der har deres dagligdag på AU.

Vi har udarbejdet en "Handleplan for ligestilling 2020-2022", som består af to dokumenter, som er godkendt af topledelsen og underskrevet af rektor.

Handleplan for Ligestilling 2020-22

Planen blev udarbejdet i 2020 af AU's Diversitets- og Ligestillingsudvalg og beskriver formål, fokusområder, mål og konkrete handlinger.

Outline Document

Dokumentet supplerer handleplanen ved specifikt at adressere krav, som er fastsat i "Horizon Europe Work Program 2021-2022 13" og ikke allerede er adresseret i handleplanen.