Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25

Ligestilling, diversitet og inkluderende kultur opstår ikke af sig selv. Det kræver en vedholdende og målrettet indsats at skabe arbejdsmiljøer, som er reelt inkluderende, som fremmer forskellige typer talenter, og som modvirker bevidst og ubevidst forskelsbehandling.

Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25 udgør en tydelig ramme om arbejdet, der:

  • fastlægger fælles og forpligtende aktiviteter på tværs – samt aktiviteter, der afspejler lokale behov.
  • fastholder den ledelsesmæssige opmærksomhed gennem en tydelig organisatorisk forankring.
  • involverer medarbejderne.
  • indeholder en model for årlig opfølgning, der har øje for lokal udvikling såvel som ledelsesmæssig ”accountability”
  • er datainformeret.

Handleplanen indeholder fire aktiviteter, som er fælles på tværs af AU. Derudover har fakulteterne, enhedsadministrationen samt Erhverv og Innovation hver især udarbejdet en aktivitet, som man vil arbejde med i handleplansperioden. Aktiviteterne er udfoldet i et appendix.

Handleplanen for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-25 blev godkendt af universitetsledelsen 25. januar 2023.