Diversitets- og ligestillingsudvalg

Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på AU. Målet er at skabe en mærkbar fremgang. Udvalget skal have et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå målet om åbne, diverse og attraktive miljøer.    

Udvalgets opgaver og møder

Udvalget:

  • Udarbejder hvert 3. år en handleplan for diversitet og ligestilling AU – den første handleplan skal have et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse. Handleplanen godkendes af universitetsledelsen.
  • Identificerer henholdsvis kulturelle og strukturelle barrierer for diversitet og ligestilling i forskning og ledelse på AU.
  • Foreslår hvilke virkemidler, som kan iværksættes på for at sikre diversitet og ligestilling i forskning og ledelse.
  • Afrapporterer årlig til universitetsledelsen. Afrapporteringen, der offentliggøres, skal indeholde status på handleplanen samt data om kønsbalance i forskning og ledelse på AU.
  • Er ansvarlig for, at der hvert andet år afvikles et arrangement d. 8/3, der sætter fokus på diversitet og ligestilling på AU. Det næste arrangement finder sted d. 8/3 2023.
  • Arbejder løbende med, hvordan der sikres lokal forankring og handling på baggrund af vedtagne initiativer.  

Hent kommissorium for diversitetsudvalget (pdf).

Find mødeplan og mødemateriale for diversitets- og ligestillingsudvalget.

Forperson

Næstforperson

Berit Eika

Prorektor Rektoratet

Arts

Dorthe Staunæs

Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Andreas Roepstorff

Institutleder Institut for Kultur og Samfund - Kultur og Samfund, institutsekretariat

BSS

Jacob Kjær Eskildsen

Institutleder Institut for Virksomhedsledelse

Health

Ebbe Bødtkjer

Professor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Skou-bygningen

Siri Beier Jensen

Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Institutledelsen, Odontologi og Oral Sundhed

Nat

Daniel Otzen

Professor Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-MBG, iNANO-huset

Birgit Schiøtt

Professor, Institutleder Institut for Kemi

Tech

Anne Jensen

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ole Hertel

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Enhedsadministrationen

Anne Lindholm Behnk

Vicedirektør AU HR

Søren Dam

Uddannelsesadministrator Administrationscenter Health - Undervisning og eksamen (UVAEKA), HE