Diversitets- og ligestillingsudvalg

Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på AU. Målet er at skabe en mærkbar fremgang. Udvalget skal have et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå målet om åbne, diverse og attraktive miljøer.    


Forperson

Næstforperson

Berit Eika

Prorektor Rektoratet

Arts

Mie Plotnikof

Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup

Claus Holm

Institutleder DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup

BSS

Health

Ask Vest Christiansen

Lektor Institut for Folkesundhed - Idræt

Siri Beier Jensen

Institutleder Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Institutledelsen, Odontologi og Oral Sundhed

Nat

Daniel Erik Otzen

Professor Interdisciplinary Nanoscience Center - INANO-MBG, iNANO-huset

Jacob Schach Møller

Institutleder Institut for Matematik

Tech

Anne Jensen

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Anders Brandt

Institutleder, Professor Institut for Mekanik og Produktion

Enhedsadministrationen

Anne Lindholm Behnk

Vicedirektør AU HR

Søren Dam

Uddannelsesadministrator Administrationscenter Health - Undervisning og eksamen (UVAEKA), HE

Fakulteternes og enhedsadministrationens udvalg for ligestilling

Alle fem fakulteter på AU, samt enhedsadministrationen har deres egne udvalg for ligestilling: