Inspiration til ligestilling på AU

AU's handleplan for ligestilling 2020-2022 har fire fokusområder: Rekruttering, arbejdspladskultur, ledelse og karriereudvikling. Find inspiration til arbejdet med handleplanen i form af casebeskrivelser, video og podcast i temaerne her.Se også videoer fra ligestillingskonference på AU

Visninger
Visninger