Kønsbalance på AU i tal

Indsatsen for at fremme ligestilling og diversitet bliver understøttet af monitorering og årlig opfølgning på nøgletal. Det omfatter bl.a. bestand og rekruttering af videnskabelige medarbejdere, tekniske og administrative medarbejdere og ledere. 

Her ser du fordelingen af mænd og kvinder inden for ledelse og tre udvalgte VIP-stillingskategorier: Ph.d.-studerende, lektor og professor. Hvis du vil dykke mere ned i tallene, har du også mulighed for det via menuen til venstre.


Kønsfordeling på ph.d.-niveau


Kønsfordeling på lektor-niveau


Kønsfordeling på professor-niveau


Kønsfordeling på ledelsesniveau*

*Tallene dækker institutledere, prodekaner og universitetsledelsen.