Bygningsservice for Natural Sciences og Technical Sciences

I Nat-Tech Bygningsservice er vi 180 medarbejdere, som varetager den daglige drift, vedligehold og servicering af alle Nat-Tech’s bygninger med højt specialiserede laboratorier, både i Aarhus, Foulum, Roskilde og Flakkebjerg.

Vi sørger dermed for, at Natural og Technical Sciences’ ca. 330.000 brutto kvadratmeters bygningsmasse bedst muligt understøtter kerneopgaverne med undervisning og myndighedsbaseret forskningsbetjening.

Natural Sciences dækker følgende institutter og centre og Technical Sciences dækker følgende institutter og centre.

Natural og Technical Sciences er fordelt på seks driftsområder. Find dit driftsområde via knappen "Kontakt bygningsservice".

Bygningsudvikling ved Nat-Tech

Små optimeringer, større og mindre renoveringer, og nybyggeri kommer til at præge Nat-Tech de kommende år. Alt sammen drevet af visionen om et Nat-Tech, der i endnu højere grad kan fremme synergier på tværs.