Vejledning vedr. tilbagekaldelse af samtykke

Her finder du en tekst, der kan indsættes i sammenhænge, hvor vi beder om et samtykke/har modtaget et samtykke til behandling af personoplysninger. 


”Det samtykke, du har givet kan tilbagekaldes. En eventuel tilbagekaldelse har ingen konsekvenser for dit ansættelsesforhold. Du kan tilbagekalde samtykket ved at kontakte din nærmeste leder eller din HRafdeling. Konsekvensen af, at du tilbagekalder dit samtykke er, at universitetet hurtigst muligt skal ophøre med at behandle de data, samtykket omfatter, medmindre universitetet har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. Såfremt behandlingen fortsættes på andet retsgrundlag end samtykke, får du information herom med angivelse af formålet med fortsat behandling”.