Forskellige behandlingssituationer

Her kan du finde retningslinjer og FAQ for en række forskellige behandlingssituationer.


Forskning og statistik

Der må under visse betingelser behandles personoplysninger i forbindelse med udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Forskning og sociale medier

Hvis du bruger personoplysninger fra sociale medier, som fx Facebook, Twitter, Tik Tok og Instagram, i dit forskningsprojekt, skal du bruge data i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen og anden relevant lovgivning.

Forskning og sundhedsområdet

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.  

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Når du laver forskningsbaseret myndighedsbetjening, skal du være opmærksom på, om opgaven involverer behandling af personoplysninger. Hvis den gør, skal du ifølge databeskyttelsesforordningen have et lovligt behandlingsgrundlag.