Anmeld behandling af personoplysninger til fortegnelsen

Indholdet er opdateret i januar 2023. Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer disse sider. 


Hvis du behandler personoplysninger, skal det registreres på fortegnelsen. Her får du hjælp til at få styr på:

 • Hvad en fortegnelse er.
 • Hvordan du registrerer din behandling af personoplysninger.
 • Hvilke forpligtelser du har.

Hvad er en fortegnelse?

En fortegnelse er en oversigt over behandlingen af personoplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens regler skal Aarhus Universitet føre en fortegnelse over alle behandlinger af personoplysninger, som vi foretager som dataansvarlig eller databehandler.

Formålet med at føre en fortegnelse er give AU et overblik over de behandlinger af personoplysninger, som AU foretager, når AU er enten dataansvarlig eller databehandler. 

Universitetet er desuden forpligtet til på Datatilsynets anmodning at udlevere sin fortegnelse, så de kan føre kontrol med den dataansvarlige og/eller databehandleren.

Der er kun to formkrav til fortegnelsen; den skal være skriftlig, og den skal være elektronisk. Kravene hænger sammen med princippet om ansvarlighed, da det kun er muligt at udvise ansvarlighed, hvis der foreligger skriftlig dokumentation.

Hvem skal anmelde til fortegnelsen?

Som ansat forsker ved AU, er du ansvarlig for at sikre, at AU lever op til de databeskyttelsesretlige forpligtelser i dit forskningsprojekt/i forbindelse med dit forskningsformål. AU er som institution enten dataansvarlig eller databehandler, men det er dig, som skal sikre, at databeskyttelsen er tilstrækkelig i dit forskningsprojekt.

Er du ansvarlig for behandling af personoplysninger i et forskningsprojekt, skal du sikre, at projektet/behandlingen fremgår af AU’s fortegnelse. Du skal anmelde dit din behandling af personoplysninger via en formular

Hvilken formular skal jeg bruge?

AU’s rolle i dit forskningsprojekt afhænger af, hvordan behandlingen af personoplysninger kommer til at foregå. Læs om databeskyttelsesretlige roller.

Hvad er mine forpligtelser ift. fortegnelsen?

Som kontaktperson for en registrering på fortegnelsen har du som minimum følgende forpligtelser i forhold til fortegnelsen:

Du skal kunne besvare/undersøge databeskyttelsesretlige spørgsmål om behandlingen af personoplysninger.

Du skal give Forskningsdatakonotret besked via denne formular:

 • hvis der sker ændringer i den behandling af personoplysninger, som du har registreret. F.eks. hvis antallet af registrerede ændrer sig, eller hvis du inddrager nye datakilder eller andre eksterne aktører. 
 • hvis du videregiver data, da det er vigtigt, at du særskilt informerer Forskningsdatakonotret om videregivelser.

Du skal kontakte Forskningsdatakonotret på fortegnelse@au.dk:

 • hvis du ophører med at behandle personoplysninger, og hvis der sker ændringer ift. kontaktpersonen. Forskningsdatakonotret skal vide, hvad der er sket med data fx hvis:
  • du går på orlov, herunder barselsorlov
  • dit ansættelsesforhold på AU ophører
  • du skifter ansættelse internt på AU

Kan jeg se de oplysninger, som jeg har registreret i fortegnelsen?

Du kan kontakte Forskningsdatakonotret på fortegnelse@au.dk og bede om at få en kopi af de oplysninger, som er registreret med dig som kontaktperson. Husk at oplyse det løbenummer, som du modtog i bekræftelsesbrevet.

Forventede sagsbehandlingstider for forskningsfortegnelsen


 • Nye anmeldelser til fortegnelsen:  Inden for 3 uger fra modtagelse af anmeldelsen.
 • Opdatering af eksisterende anmeldelser: Inden for 2 uger fra modtagelsen af ændringer.
 • Vejledning om anmeldelse til fortegnelsen: Inden for 1 uge fra modtagelse af anmodning.
 • Bistand til ansøgning til Datatilsynet: Inden for 2 uger fra modtagelsen af blanketten.
 • Registrering af videregivelser: Inden for 2 uger fra modtagelsen af den interne anmeldelse.