Anmeld ændringer til fortegnelsen

Indholdet er opdateret i februar 2023. Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer disse sider.


Har du en registrering på fortegnelsen? Her kan du hjælpe til at få styr på:

  • opdatering af din registrering, så den afspejler din behandling af personoplysninger.

Under dit forskningsprojekt skal du løbende overveje, om der er noget i din behandling af personoplysninger, der har ændret sig. Hvis det er tilfældet, kan du opdatere din fortegnelsesregistrering via nedenstående formular.

Anmeld ændringer til fortegnelsen (pID: 1517318)

1. Vejledning
Når du anmelder ændringer til fortegnelsen, skal du udfylde staminformationer til brug for identifikation af registreringen (fane 2). Herefter skal du give os oplysninger om ændringerne. Det gør du ved at udfylde de relevante informationer i de efterfølgende faneblade. Du skal naturligvis kun udfylde den eller de dele, der er relevante for den eller de ændringer, som du ønsker at anmelde. Såfremt du har behov for at indsende dokumentation, f.eks. i form af en databehandleraftale, kan dette gøres under fane 8.
2. Identifikation af projekt
Når du anmelder ændringer til fortegnelsen, skal du give os en række informationer, så vi kan identificere dit forskningsprojekt.
3. Kontaktperson
Her kan du opdatere kontaktperson, kontaktoplysninger mv.
Bemærk! Ny kontaktperson erstatter tidligere kontaktperson
4. Titel og formål
Her kan du opdatere titel og formål. Husk at det skal ske indenfor rammerne af det, som du har oplyst de registrerede. I nogle tilfælde vil ændringerne betyde, at du skal supplere den information, som du tidligere har givet dem.

Angiv ændringer, herunder om det supplerer eller erstatter det eksisterende.
5. Personoplysninger
Angiv ændringer, herunder om det supplerer eller erstatter det eksisterende.
6. Deling
Her kan du anmelde ændringer i eksisterende samarbejder (deling af personoplysninger) eller anmelde nye samarbejder. Det kan f.eks. være brug af en ny databehandler, videregivelse til en anden dataansvarlig eller ophør af deling af personoplysninger.

Hvis du anmelder en ny deling af personoplysninger, skal du huske at oplyse aftalenummeret, eller alternativt at uploade en kopi af aftalen i fane 8.

Nye parter:

Ændringer i eksisterende samarbejde:

Ophør af samarbejde:

Aftalenummer:

7. Øvrige ændringer
Angiv ændringer, herunder om det supplerer eller erstatter det eksisterende.
8. Dokumentation
Vær opmærksom på, at du ikke må indsende filer, der indeholder særlige kategorier af personoplysninger.
captcha