Dataansvarlig eller databehandler

Her kan du få et overblik over, hvad dataansvarlig, fælles dataansvarlig og databehandler betyder.


Hvad er en dataansvarlig?

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.


Hvad er fælles dataansvarlig?

Hvis to eller flere dataansvarlige i fællesskab fastlægger formålene med og hjælpemidlerne til behandlingen af personoplysninger, er de fælles dataansvarlige.


Hvad er en databehandler?

En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne (dvs. under instruktion fra den dataansvarlige uden et selvstændigt forskningsformål).


Relevante links