Har du brug for hjælp?

Her kan du få et se, hvorvidt du skal kontakte databeskyttelseskoordinatoren på dit fakultet, TTO, Forskningsdatakontoret eller databeskyttelsesrådgiveren, for at få hjælp, hvis du har et spørgsmål vedr. GDPR og dit forskningsprojekt.


Databeskyttelseskoordinatorer på fakulteterne


AU har en GDPR-koordinator på hvert fakultet, som kan hjælpe dig med konkrete spørgsmål til dit forskningsprojekt.

Arts

Louise Buchhave

Juridisk specialkonsulent Dekanatet, Arts - Dekansekretariatet

Natural Sciences/Technical Sciences

Rasmus Thisted

Juridisk medarbejder Dekanat, Technical Sciences - Fakultetssekretariatet

BSS

Anja Sandholt Hald

Juridisk rådgiver Administrationscenter Aarhus BSS - Fakultetssekretariatet, Aarhus BSS

Health

Louise Marie Blichfeldt

Jurist Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Technology Transfer Office (TTO)


TTO er AU’s kontraktenhed. De kan hjælpe dig med udfærdigelse af relevante aftaler, herunder databehandleraftaler, videregivelsesaftaler, overførsler og aftaler om fælles dataansvar. Desuden kan de hjælpe dig med vurdering af AU’s databeskyttelsesretlige rolle i dit forskningsprojekt, hjemmel og lign.

Husk, at du altid skal kontakte TTO, hvis du skal dele personoplysninger med eksterne parter (dvs. fysiske eller juridiske personer, som ikke er en del af AU).

Kontakt TTO på tto@au.dk 

Forskningsdatakontoret


Forskningsdatakontoret på AU kan hjælpe dig med spørgsmål vedr. fortegnelsen, henvendelser fra registrerede i forskning, brud på persondatasikkerheden i forskning og kontakt med Datatilsynet, herunder anmodninger om tilladelse efter databeskyttelseslovens § 10.

Fortegnelsen

Har du spørgsmål vedr. forskningsfortegnelsen, kan du kontakte Forskningsdatakontoret på:

Mail: fortegnelse@au.dk

Tlf.: 8715 3205

Brud på persondatasikkerheden

Har du spørgsmål vedr. brud på persondatasikkerheden i relation til forskning, kan du kontakte Forskningsdatakontoret på:

Mail: data-brud@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser? Kontakt Forskningsdatakontoret på:

Mail: dpo@au.dk 

Tlf.: 8715 3205

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)


AU’s DPO kan hjælpe dig med vurdering af, om en konsekvensanalyse er nødvendig på baggrund af din risikovurdering. DPO’en bistår desuden med vejledning om konsekvensanalysen, der skal udføres af dig som forsker. Læs mere om DPO'ens rolle. 

På AU er databeskyttelsesrådgiveren: 

Advokat Karina Søndergaard

Mail: dpo@au.dk