Systemejerens opgaver

Systemændringer

 • Sikre implementering af og opfølgning på de forretningsmæssige og administrative strategiske mål på tværs af AU.
 • Sikre at systemet understøtter forretningsgange og –regler.
 • Sikre prioritering af funktionelle såvel som non funktionelle forvaltningsopgaver.
 • Sikre at årshjul fremstilles, opdateres og godkendes af forretning og IT.
 • Sikre at funktionalitetstilpasninger og forbedringer ligger inden for rammerne af forretningens behov og strategi samt budget og ressourcer.
 • Godkende overordnet prioritering og ændringer i aftaler.
 • Sikre gennemførelse af kvalitetskontrol på data i overensstemmelse med aftalte procedurer.
 • Sikre at den økonomiske rammebevilling ikke overskrides.

Aftaler, sikkerhed og myndighedskrav

 • Underskrive leverandøraftaler.
 • Iværksætte konkurrenceudsættelse efter gældende regler.
 • Sikre godkendelse og opfølgning på AU interne serviceaftaler.
 • Sikre at myndighedskrav efterleves og pligtige indberetninger ekspederes.
 • Sikre evt. videre bevaringspligt.
 • Sikre at IT-teknisk lovgivning (f.eks. persondataloven, international lovgivning m.v.) og informationssikkerhedspolitikken og –regler efterleves.
 • Sikre at systemet klassificeres og betydningsvurderes (risikovurdering).
 • Sikre at AU’s IT-arkitekturprincipper efterleves.

Koordinering og samarbejde

 • Sikre at integrationer aftales og godkendes af systemejerne på de systemer der integreres til.
 • Procesejer for udvalgte processer på tværs af systemer, hvor systemet indgår som primær IT-understøttelse.
 • Koordinerer med og holder sig orienteret om Systemejerforum.
 • Sparringspartner til opgaver, der er uddelegeret til systemforvalter.
 • Eskaleringspunkt for systemforvalter i vanskelige sager.