Kompetenceudvikling og procedurer i AU IT

Aftaler om kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder

AU og ledelsen i AU IT lægger stor vægt på kompetenceudvikling af medarbejderne enten det er i form af eksterne kurser eller interne aktiviteter, fx sidemandsoplæring eller bøger til selvstudie. Aftaler om kompetenceudvikling indgås mellem medarbejderen og vedkommendes nærmeste leder. Alle medarbejdere i AU IT tilbydes regelmæssige 1-1 sparringsmøder med deres leder, og her er en naturlig lejlighed til løbende dialog om emnet. Hertil kommer den årlige MUS, der normalt ligger i efteråret.

Sådan gør du:

Medarbejderen kontakter sin leder med ønsker, ligesom lederen kan opfordre til kompetenceudvikling inden for ønskede udviklingsområder. Nedenfor kan se, hvordan du søger om kompetenceuddannelsesmidler, som ikke er en del af dit teams budget.

Læs nærmere om kompetenceudvikling og procedurer i AU IT her 

Den fælles kompetenceudviklingspulje i AU IT

Du bruger dette ansøgningsskema, som sendes til sekretariatet.

Den enkelte funktionschef skal godkende indstillingen, og din ansøgning behandles endeligt i chefgruppen. Chefgruppen kan betinge godkendelse af medfinansiering fra teambudgettet. Udgifter til transport, ophold og forplejning afholdes altid af temaets budget medmindre de er indeholdt i kursusudgiften.

Ansøgningsfrist: September, november og december under MUS med henblik på behandling i januar i chefgruppen. Ansøgningerne behandles også løbende af chefgruppen.

Midler fra Kompetencefonden

Som følge af OK18 er det blevet besluttet at nedlægge ’Kompetencefonden’ og ’Fonden for Statens arbejdspladser (FUSA)’ og erstatte dem med ’Den Statslige Kompetencefond’. Det betyder at der fremadrettet ikke kan søges om kompetencefondsmidler for 2018 og fremadrettet.

Se nærmere herom:

medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/

FUSA – Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

http://www.kompetenceudvikling.dk/okonomisk-stotte-til-udviklings-og-omstillingsprojekter.