Erhverv og Innovation - Medarbejderportal

Erhverv og Innovation (EogI) understøtter erhvervsudvalget og særligt erhvervsdirektøren i at realisere AU’s erhvervssatsning om at styrke samarbejdet med den offentlige og private sektor. EogI er inddelt i to grupper.

  • Erhverv har som primær opgave at yde politisk og strategisk rådgivning til erhvervsudvalget med særligt fokus på erhvervsdirektøren. Desuden har Erhverv det tværgående ansvar for karriere, alumne og CRM, og de arbejder tæt sammen med erhvervskoordinationsgruppen.
  • Innovation (The Kitchen) understøtter studerende og forskere i iværksætteri og entreprenørskab.

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:


FAQ

Emne
Beløbgrænser for rejser

Måltider, lokal transport og små fornødenheder (au.dk)

CVR-nr. (AU)

31119103

EAN

5798000433755

Enhedsnummer

2836 Erhverv og Innovation

2688 Erhverv

3098 Partnerskaber

3097 Sekretariatet

2837 Innovation

3095 Forretningsudvikling

3096 Jura og IP

3143 Toolbox

EORI-nr. (AU’s CVR-nr.)

DK-31119103

Faktura

Køb ved danske leverandører:

  • leverandøren skal sende specificeret elektronisk faktura til EogI’s EAN

Køb ved udenlandske leverandører:

  • må gerne sende papirfaktura eller pdf via mail – faktura skal være specificeret.
  • Husk, at leverandøren skal oplyse IBAN/SWIFT, ellers kan AU Regnskab ikke håndtere transaktionen til den udenlandske bank.

EogI’s salg til interne og eksterne:

  • kontakt Casper Jull Olsen/Birgit Nygaard Sørensen
Forplejning Forplejning til interne møder (au.dk)
Gaver til oplægsholdere

Kontakt Elsebeth Bisbo på eb@au.dk 

AU's gaveregulativ

Gavekort (udstedelse af)

Modtager af gavekort skal på forhånd oplyse fulde CPR. Husk at slette informationen igen, jf. GDPR.

Gavekort over kr. 100,- skal indberettes til SKAT og AU Regnskab skal have fulde navn og CPR. Hvis det er en udenlandsk modtager, skal AU Regnskab have fulde navn, adresse, fødselsdato og fødselsår.

Kontering

Login via PowerBI for at hente konteringsvejledningen:

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-faellesomraadet/konteringsvejledninger

Projektnummer = Sagsnummer

Aktivitetsnummer = Sagsopgave

Kontostreng = stedkode, enhedsnummer, projektnummer, aktivitetsnummer

Husk at spørge Casper Jull Olsen/Birgit Nygaard Sørensen, hvis du er i tvivl om kontering.

MitHR

Vejledninger: mitHR (au.dk)

PAV

Personaleadministrative retningslinjer

Oversigt over personaleadministrative retningslinjer (au.dk)

P-nummer

1014119171 = EogI’s hovedadresse

Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C

1027569478 = Innovation og Entreprenørskab

Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C

P-numre (au.dk)

Er produktionsenhedsnumre, og der findes ét for hvert fysiske arbejdssted.

Numrene er knyttet til universitetets CVR-nummer/VAT-nummer, som er 311 19 103.

Rejs Ud - her og nu-spørgsmål

RejsUd (au.dk)

Stedkode 9131
Tjenesterejser

Link til EogI-dokument vedr. ”AU’s rejsepolitik samt regler ift. diæter og refusion af udgifter ved tjenesterejser”:

 AU regler_tjenesterejser-diæter.docx

RejsUd-gruppen: rejser@au.dk; rejsehotline@au.dk