Måltider, lokal transport og små fornødenheder

Når du skal have dækket dine udgifter til måltider, skelnes der mellem to typer af tjenesterejser:

  • Tjenesterejser under 24 timer eller uden overnatning ("éndagsrejser")
  • Tjenesterejser på minimum 24 timer, inklusiv overnatning


Der findes to måder at få dækket udgifter til måltider

  1. Refusion mod dokumentation
  2. Udbetaling af time- og dagpenge (diæter)

Refusion mod dokumentation

På éndagsrejser (under 24 timer eller uden overnatning) dækkes udgifter til måltider i form af refusion mod dokumentation. Det vil sige, at du enten betaler med dit AU-kreditkort eller selv lægger ud – og så bagefter afregner i RejsUd. Her er det vigtigt at du husker at gemme dine kvitteringer, så du kan dokumentere udgiften

Time- og dagpenge (diæter)

Time- og dagpenge er et fast beløb, som AU betaler til din forplejning, når du er på tjenesterejse, kursus eller andet, der varer over 24 timer, og som er forbundet med overnatning.

Udgangspunktet er, at 75 pct. af beløbet skal dække udgifter til måltider fordelt på følgende procentsatser:

  • 15 pct. til morgenmad
  • 30 pct. til frokost
  • 30 pct. til middagsmad

De resterende 25 pct. skal dække småfornødenheder. Disse kan fx være mellemmåltider, transport fra hotel til tjenestested, private telefonsamtaler og avis.

Hvis du får (gratis) måltider i tilknytning til tjenesterejsen – fx morgenmad på hotellet eller frokost som en del af konferencen, reduceres time- og dagpengene efter samme procentsatser. Dette skal du afkrydse i RejsUd.

Den aktuelle time- og dagpengesats fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære. Bemærk: I satsreguleringscirkulæret omtales udgifter både som udgifter og ’merudgifter’. Der er tale om et og samme beløb, der er indeholdt i time-og dagpengesatsen.

Har du brug for hjælpe til afregning - så kontakt RejsUd-supporten.

Dokumentation og udbetaling af time- og dagpenge

Du skal ikke dokumentere dine udgifter, når du får udbetalt time- og dagpenge.

Time- og dagpengebeløbet udbetales for hver fulde 24 timer, en tjenesterejse har varet, når den har været forbundet med overnatning. Derudover udbetales timepenge for hver påbegyndt time, rejsen varer ud over hele døgn. Timepenge udgør 1/24 af dagpengebeløbet.