Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget varetager på vegne af universitetsledelsen faglige spørgsmål og rammebetingelser, som går på tværs af Aarhus Universitets fakulteter i erhvervs- og innovationsrelaterede spørgsmål.

Erhvervsudvalget arbejder i et tæt samspil med universitetsledelsen. Universitetsledelsen kan således bede Erhvervsudvalget om at udarbejde konkrete forslag til indsatser eller aktiviteter på området. Tilsvarende kan Erhvervsudvalget fremsende forslag til universitetsledelsen.

Erhvervsudvalget udfører sit arbejde i dialog med fakulteterne og understøttes af den administrative erhvervskoordinationsgruppe. Herudover inddrager Erhvervsudvalget blandt andet Uddannelsesudvalget, Forskningsudvalget, institutter, administration samt eksterne interessenter.


Formand for Erhvervsudvalget

Lone Ryg Olsen

Erhvervsdirektør Erhverv og Innovation

Erhvervsudvalgets øvrige medlemmer

Næstformand

Niels Mejlgaard

Prodekan Dekanatet, Aarhus BSS

Ole Hertel

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Kirsten Jensen

Erhvervschef Erhverv og Innovation - Erhverv

Thomas G. Jensen

Professor Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Skou-bygningen

Ole Bækgaard Nielsen

Prodekan, karriereudvikling og innovation Dekanat, Natural Sciences

Sekretariatsbetjening

Kasper Ragborg Olesen

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Sekretariatet

Elsebeth Bisbo , Chefsekretær for Erhvervsdirektør og Erhvervschef , Erhverv og Innovation - Sekretariatet


Møder

AU's erhvervsudvalg mødes ca. en gang om måneden og efter behov.