ERFA-grupper

I AU Uddannelse kan du oprette en ERFA-gruppe sammen med dine kollegaer. I bidrager til afdelingens kompetenceudvikling ved at udveksle faglige erfaringer.

Hvad er en ERFA-gruppe?

I en ERFA-gruppe samles en mindre gruppe fagfolk om en fælles faglig interesse. En ERFA-gruppe har til formål at udvikle deltagerne fagligt via erfaringsudveksling og videndeling.

Sådan starter du en ERFA-gruppe

Hiv fat i dine kollegaer og tag initiativ til en ERFA-gruppe. Der er mange muligheder for, hvad jeres ERFA-gruppe kan have som omdrejningspunkt. Det kan være, I har en fælles faglig dagsorden, som I har brug for ekstra tid til at diskutere. Måske sidder I med arbejdsopgaver, der ligner hinanden, og hvor I derfor kan have glæde af at udveksle erfaringer. Så er en ERFA-gruppe en oplagt måde at få den faglige diskussion i gang på.

ERFA-grupper kan handle om alt fra en statistisk metode til udviklingen af et nyt studiesystem. Udnævn en tovholder til at styre gruppens møder. Så er I sikre på, at I får en løbende dialog, og at alle gruppens medlemmer er med på, hvornår næste møde i ERFA-gruppen finder sted.   

 

Foto: Lars Kruse