Tværgående bånd og LGU 

På uddannelsesområdet

LGU og de tværgående bånd på uddannelsesområdet er etableret for at sikre samarbejde, koordinering og fælles praksis på tværs af uddannelsescentre og fællesadministrationen vedrørende studieadministrative processer, internationale forhold, biblioteksområdet og studievejledning. 

Kommissorium for de tværgående bånd