Kompetenceudvikling i AU Uddannelse 

Hurtigt overblik over tilbud og kurser, der forbedrer dine kompetencer 

Hvad er kompetenceudvikling i AU Uddannelse?

Kompetenceudvikling i AU Uddannelse har til formål at udvikle dig som medarbejder, så du opnår en god progression i løbet af din karriere. AU har i sin personalepolitik et overordnet ønske om:

  • at kompetenceudviklingen understøtter universitetets strategi
  • at kompetenceudviklingen styrker den enkelte medarbejders udvikling
  • at kompetenceudviklingen skal sikre medarbejderen gode jobmuligheder både på og udenfor universitetet

Læs mere om kompetenceudvikling i AU Uddannelse her

Nyt vedr. Den Statslige Kompetencefond

Alle ansatte i AU Uddannelse kan nu søge om penge til kompetenceudvikling.

Fra september 2019 kan alle ansatte på Aarhus Universitet søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.     

Læs mere om mulighederne og ansøgningsprocedure

Kompetenceudvikling i din dagligdag

Gå-hjem-møder

Introforløb for nye medarbejdere

Få nye opgaver

ERFA-grupper

Få indblik i en kollegas arbejde

FØL-ordning

Staff Exchange

Jobrotation

Søg midler til kompetenceudvikling

Midler til kompetenceudvikling kan søges hos den nye Statslige kompetencefond

Alle ansatte på Aarhus Universitet kan søge om penge til kompetenceudvikling.

Fra september 2019 kan alle ansatte på Aarhus Universitet søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.     

Læs mere om mulighederne og ansøgningsprocedure

Vigtige datoer

Den Statslige kompetencefond: Søg fra 7. juni 2022

Se hvornår puljerne bliver fyldt op igen her

MUS-samtaler: Afholdes i efteråret